Kocēnu novada dome aicina darbā būvinženieri (uz noteiktu laiku)

Publicēja 2019. gada 10. jūl. 05:38Elīna Upīte
Kocēnu novada dome aicina darbā būvinženieri uz noteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Prasības pretendentiem: 
 • Augstākā inženiertehniskā izglītība;
 • Pieredze būvdarbu un būvprojektu vadīšanā;
 • Būvniecību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Teicamas datora prasmes ( MS Office, Open Office);
 • Ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • Vēlama augstākā izglītība darba aizsardzībā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi: 
 • Pašvaldības finansēto un līdzfinansēto celtniecības un atjaunošanas darbu būvapjomu un tāmju, atbilstoši LBN 501-06 sagatavošana, būvniecības procesa norises uzraudzība un koordinācija;
 • Plānot, analizēt, organizēt un piedāvāt risinājumus inženiertehniskām problēmām;
 • Uzņemties tehnisko atbildību par būvniecības projektiem, pārstāvot pasūtītāja interes, piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, to atbilstītbu būvprojektam.
 • Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā u.c., pārstāvot pasūtītāja intereses;
 • Koordinēt un kontrolēt būvniecību, atbilstoši būvprojektam un noslēgtajiem līgumiem, nodrošinot pašvaldības būvniecības projektu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Kocēnu novada būvvaldē.

Piedāvājam: 
 • Interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstu darbu;
 • Darba laiku 40 stundas nedēļā;
 • Darba algu 1118,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 30% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) līdz 2019. gada 12. jūlijam plkst. 16.00 iesniegt Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1.stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, vai sūtot uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums vakantajam būvinženiera amatam"). Papildu informācija, zvanot pa tālruni 29499880. 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka: 
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts:info@kocenunovads.lv
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
Comments