Kocēnu novada daudzbērnu ģimenēm būs pieejams atbalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vasaras periodā

Publicēja 2020. gada 10. febr. 05:49Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 10. febr. 05:57 ]
Ņemot vērā saņemtos ierosinājumus no vecākiem, Kocēnu novada domes sēdē apstiprinātas izmaiņas Kocēnu novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kocēnu novadā”, kas paredz tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, vasaras periodā, no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Saistošo noteikumu grozījumu rezultātā daudzbērnu ģimenēm no 1. jūnija līdz 31. augustam būs iespēja saņemt atbalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai šādā apmērā:
  • daudzbērnu ģimenēm, kurās trīs un vairāk bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, ēdināšanas izdevumi no pašvaldības budžeta tiks segti 80% apmērā;
  • daudzbērnu ģimenēm, kurās viens vai divi bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, ēdināšanas izdevumi no pašvaldības budžeta tiks segti 50% apmērā.

Kā sēdes laikā deputātus informēja Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba, dienesta rīcībā esošie uzskaites dati liecina, ka Kocēnu novadā ir 76 ģimenes, kurās ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, no kurām sešās ģimenēs pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē trīs un vairāk bērni. Tāpat Sociālā dienesta vadītāja akcentēja, ka Kocēnu novada pašvaldība ir viena no retajām pašvaldībām Latvijā, kas atbalsta daudzbērnu ģimenes, nodrošinot iespēju saņemt pabalstu 100% apmērā ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādēs mācību gada laikā.

Jāatzīmē, ka tiesības saņemt iepriekšminēto atbalstu ir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Kocēnu novada administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu materiālo atbalstu, vecākiem jāvēršas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un jāraksta iesniegums.

Kocēnu novada pašvaldības 2020. gada budžetā brīvpusdienu nodrošināšanai skolēniem vispārējās izglītības iestādēs, tajā skaitā pirmsskolas izglītības iestādēs, daudzbērnu ģimenēm un trūcīgo ģimeņu bērniem novada pirmsskolas izglītības iestādēs paredzēti 160 000 eiro.
Comments