Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Kocēnu novadā darbs ar jaunatni izvirzās priekšplānā

Publicēja 2018. gada 9. apr. 07:51Kristers Blūms   [ atjaunināts 2018. gada 9. apr. 07:54 ]
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), īstenojot stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, laika posmā no 2016. līdz 2019. gada beigām sniegs atbalstu 21 Latvijas pašvaldībai, ik gadu projektā iesaistot septiņas. 

Kocēnu novada pašvaldība 9. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotā pasākumā “Darbs ar jaunatni manā pašvaldībā. Iespējas un ietekme” dalījās pieredzē par projekta laikā iegūto, akcentējot, kas bija darīts jau pirms tam un kas norisinās pašvaldībā pašlaik, lai darbs ar jaunatni pilnveidotos un novadā darbs ar jaunatni turpinātu attīstīties. 

Kopumā 2017. gadā stratēģiskās partnerības projektā iesaistījās šādas septiņas Latvijas pašvaldības: Dundagas novada, Limbažu novada, Valmieras pilsētas, Brocēnu novada, Saulkrastu novada, Auces novada un Kocēnu novada pašvaldības. Pašvaldības projektā iesaistījās konkursa kārtībā. Kopumā JSPA saņēma 42 pašvaldību pieteikumus. Ņemot vērā lielo interesi par projektu, JSPA papildus projekta aktivitātēm īstenoja konferenci pašvaldību pārstāvjiem, kuras mērķis bija stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldībās, stāstot par dažādiem atbalsta mehānismiem darbā ar jaunatni, tostarp, programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām. 

Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņēma individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā dimensijā. 2017. gadā projektā iesaistīto pašvaldību speciālisti piedalījās apmācībās par vīzijas un mērķu noformulēšanu darba ar jaunatni īstenošanai savā pašvaldībā, devās uz vairākām pieredzes apmaiņas vizītēm, kā arī apmeklēja Eiropas līmeņa konferenci Slovēnijā. 

“Kocēnu novada dome iesaistīšanos šajā ilgtermiņa projektā vērtēja kā lielisku iespēju piesaistīt papildus speciālistu zināšanas un pieredzi, lai aplūkotu jaunatnes lietu situāciju novadā no cita skatu punkta. Līdz šim darbojoties, Kocēnu novada dome bija saskārusies ar dažādiem izaicinājumiem, tāpēc, lai sekmīgāk ar tiem cīnītos, ļoti būtisks ir tieši profesionāļa viedoklis no malas, kas projekta īstenošanas laikā tika saņemts. Papildus tam, Kocēnu novads to uztvēra kā labu iespēju pārrunāt dažādos problēmjautājumus ar kolēģiem no citām Latvijas pašvaldībām, kuri ir saskārušies ar līdzīgām problēmām,” iemeslus, kādēļ Kocēnu novada pašvaldība izlēma iesaistīties projektā, skaidro Anta Šulmeistare-Tupreine, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece. Starp vērtīgākajiem ieguvumiem projekta laikā M. Krišāns min iespēju iepazīt citu pašvaldību pieredzi, mācību braucienus, tostarp, iepazīstot situāciju arī Eiropas līmenī Slovēnijā. “Straujas izmaiņas jaunatnes jomā Kocēnu novadā nav novērotas. Līdz šim esam darbojušies, lai izveidotu spēcīgu iekšējo jauniešu tīklu novadā. Kocēnu novads ir uzsācis jaunatnes jomas izpēti, veicot anketēšanu un uzrunājot jauniešus klātienē, lai labāk izvērtētu iespējamos darbības virzienus un precīzāk noteiktu īstermiņa un ilgtermiņa uzdevumus darbam ar jaunatni novadā. Esam izvērtējuši arī līdzšinējo pašvaldības darbu ar jauniešiem, atrodot vairākas jomas, kurās būtu nepieciešami uzlabojumi. Esam izstrādājuši īstermiņa darbības plānu, kas ļaus izvērtēt jaunatnes jomas situāciju, lai atrastu labāko risinājumu darbības uzlabošanai un sadarbības veicināšanai,” stāsta A. Šulmeistare-Tupreine. 

“Esam gandarīti par pirmajā projekta gadā sasniegto. Pirmais lielais solis pretī starptautisku projektu īstenošanai pašvaldībās ir veikts. Turklāt ļoti būtiski, ka pašvaldībām šī projekta ietvaros izdevās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un citus JSPA administrētos projektus saskatīt kā instrumentus, kas noder ilgtermiņa mērķtiecīgam darbam ar jaunatni pašvaldībās. Četras no septiņām projektā iesaistītajām pašvaldībām gada otrajā pusē,  iesniedza projekta pieteikumus IZM Jaunatnes politikas valsts programmā. Visi projekti atbilda prasībām un tika apstiprināti. Gaidīsim arī nākamos projektu pieteikumus! Iespējams jau nākamais “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu konkurss, kas noslēgsies 26. aprīlī, kādai no pašvaldībām būs izšķirošs, aizsākot starptautisku projektu attīstību savā novadā,” atzinīgi vērtē Daina Sproģe, JSPA direktore. 

Šogad, turpinot pagājušajā gadā uzsākto starptautiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, iesaistot tajās nākamās septiņas Latvijas pašvaldības, kas arī tika izvēlētas konkursa kārtībā. Šogad projektā piedalās Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības. Projekta laikā norisināsies dažādas aktivitātes, tostarp starptautiskas apmācības 4 moduļu ietvaros (jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām politikas jomām; sistēmas izveide un ieviešana darbam ar jaunatni pašvaldībā; darba plānu un lokālu iniciatīvas projektu īstenošana; projekta izvērtēšana un īstenotā darba plāna mērķu nostiprināšana ilgtermiņa darbam ar jaunatni pašvaldībā). 

Tā kā atsaucība no pašvaldībām iesaistīties projektā jau otro gadu bija liela, bet iespējas iesaistīties projektā ir ierobežotas, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz kuru aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais pasākuma laiks – 9. maijs. 

Informāciju sagatavoja:
Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.: 67356247, e-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv 


Comments