Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Kocēnu novadā atjaunotas koplietošanas meliorācijas sistēmas

Publicēja 2018. gada 4. dec. 04:03Elīna Upīte   [ atjaunināts 2018. gada 7. dec. 05:30 ]
Kocēnu novada pašvaldība, īstenojot Lauku atbalsta dienesta finansētu projektu, atjaunojusi pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas.

Projekta ietvaros meliorācijas sistēmu atjaunošana norisinājās trijos Kocēnu novada pagastos – Kocēnu, Dikļu un Vaidavas. Kopējais atjaunoto meliorācijas grāvju garums ir 5,1 km ar ietekmēto platību 182 ha, no jauna izbūvēts – caurtekas 81 m garumā, 38 drenu izteka un 1 drenāžas aka.

Būvuzraudzību veica Ludmila Bembere, savukārt būvdarbus īstenoja SIA "Meliorācija- A.G." pēc SIA "SMG Projekti" izstrādātā būvprojekta laika posmā no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

Projekta “Kocēnu novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana” attiecināmās izmaksas ir 108 538 eiro, no kuriem 97 684 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.Comments