Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Kocēnos notiks Latvijas lauku eksporta klubu tikšanās

Publicēja 2016. gada 5. maijs 03:01Eva Eglīte
Lai iedrošinātu esošos un topošos reģionu uzņēmējus domāt par savas produkcijas eksportu, “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) un “Latvijas Lauku forums” (LLF) ar Deivida Berija (David Barry) iniciatīvu un vadību jau maija sākumā visā Latvijā sāks sniegt atbalstu Lauku eksporta klubu izveidē. Pirmā Latvijas Lauku eksporta kluba tikšanās notika 3. maijā Ozolniekos, savukārt nākamā tikšanās notiks Kocēnos (Kocēnu kultūras namā) 10. maijā plkst. 16.00, 17. maijā – Saldū, bet 24. maijā - Rēzeknē.

Edgars Linde, LLKC valdes loceklis: “Eksporta klubu mērķis ir palīdzēt gūt nepieciešamās zināšanas ne vien tiem, kas jau gatavi savu produkciju eksportēt, bet arī tiem, kuri par eksportu domā tikai nākotnes formā. Šādos klubos uzņēmējam varam palīdzēt ieraudzīt viņa produkta eksporta potenciālu, izprast ceļu, kā līdz tam nonākt.”

Lauku eksporta klubu iniciatīva darbojas divos līmeņos – nacionālajā un reģionālajā. Nacionālajā līmenī tā ir vadības grupa, kurā iesaistījušies dažādu organizāciju, institūciju un uzņēmumu pārstāvji, kas brīvprātīgi strādā, lai katrs savas kompetences ietvaros sniegtu atbalstu uzņēmējiem ārpus Rīgas. Reģionālajā līmenī ir izveidotas koordinatoru grupas. Tajās darbojas LLKC reģionālie pārstāvji un vietējās rīcības grupas. Eksporta klubos bez dalības maksas varēs piedalīties ikviens – mākslinieki, mājražotāji, amatnieki, lauksaimnieki, visi tie, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību, jau esoši uzņēmēji un citi interesenti. Tikšanās katrā no norises vietām paredzēta reizi mēnesī – otrdienās.

Anita Seļicka, LLF izpilddirektore: “Katram pašam jābūt drosmīgam, jāmeklē sava vieta, darbības sfēra un tas, kas nepieciešams savu mērķu sasniegšanai. Spēcīgi, profesionāli un entuziasma pilni dažādu nozaru partneri, sadarbojoties Lauku eksporta klubos, dos iespēju esošajiem un topošajiem uzņēmējiem saņemt tik ļoti nepieciešamo praktisko padomu, atbalstu, zināšanas un jaunu kontaktu bāzi.”

Pašlaik Eksporta klubu programma izstrādāta desmit mēnešiem, katrā izpētot konkrētu tēmu – kapacitātes analīze, tirgus un produkta izpēte, ceļš līdz tirgum, iespēju radīšana, pārdošanas noteikumi, likumdošana, dokumentācijas sagatavošana, finanses un apdrošināšana, darbības nodrošināšana un attīstība.

Katrā tikšanās reizē līdztekus ziņojumiem minētajās tēmās, praktiskajā eksporta un uzņēmējdarbības pieredzē dalīsies arī uzņēmēji. Gada beigās reģionālie koordinatori izvirzīs kandidātu nominācijai “Gada eksportētājs”, pretendentus izvērtēs žūrija, nosakot šī titula saņēmēju.

Lauku eksporta klubus atbalsta Latvijas Investīciju attīstības aģentūra, Lauku atbalsta dienests, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Pārtikas veterinārais dienests. Lauku Eksporta klubu ideja balstīta uz Lielbritānijas Kambrijas reģiona pieredzi, kur līdzīga principa iniciatīva dažādās krīzes situācijās, savedot kopā uzņēmējus un iedzīvotājus, palīdzēja tiem sadarboties, diskutēt un dalīties ar idejām, kā dažādot nodarbošanās veidus konkrētā teritorijā, tādējādi uzlabojot reģiona ekonomisko situāciju.

“Latvijas Lauku eksporta klubi” ir iniciatīva, kurā brīvprātīgi iesaistījušās privātpersonas, organizācijas, institūcijas un uzņēmumi, lai kopīgi iedrošinātu potenciālos eksportētājus un sniegtu iespēju esošajiem eksportētājiem apzināt un sasniegt jaunus tirgus.

Eksporta klubu tikšanās tiek organizētas, lai iedrošinātu un sniegtu atbalstu esošajiem un topošajiem reģionu uzņēmējiem domāt, uzsākt vai paplašināt savas produkcijas un pakalpojumu eksportu.

Sanāksmes norise 10. maijā plkst. 16.00 Kocēnu kultūras namā

        Atklāšana - iepazīstināšana ar Lauku eksporta klubu ideju un īstenošanas komandu
        David Barry, SIA “ITSM Delivery” pasniedzējs, Eksporta kluba idejas iniciators un koordinators

        Uzņēmuma kapacitātes analīze – galvenās tēmas, uz kurām tiks rastas atbildes: Kā apzināties savas stipras un vājās puses? Kā uzstādīt “gudrus” mērķus? Kā panākt mērķu                            sasniegšanu bez lieka stresa? 
        Vladimirs Ivanovs, Latvijas Nacionāla projektu vadīšanas asociācija (LNPVA), valdes loceklis

        Pieredze eksporta tirgu apgūšanā
        Ieva Jonsone, SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” eksporta direktore

        Dalībnieku un ekspertu diskusija


Pasākums ir bez maksas.

Pieteikšanās un vairāk informācijas: Daiga Siliņa, SIA LLKC Valmiera konsultāciju biroja vadītāja (daiga.silina@llkc.lv, 29188612)
Comments