Jura Neikena Dikļu pamatskolas skolēni turpina dalību Erasmus+ projektā

Publicēja 2019. gada 27. nov. 03:41Elīna Upīte
Novembra pirmajā nedēļā pieci Jura Neikena Dikļu pamatskolas skolēni iepazina Poliju – tās dabu un kultūru, piedaloties Erasmus+ projekta "Nature and Outdoor Education" trešajā mobilitātē, kuras tēma bija "Daba gatavojas ziemai". Lai parādītu Latvijas dabas krāšņumu rudenī, 8. klases skolēni dabas zinību skolotājas Endijas Pazānes vadībā veica skolas apkārtnes izpēti – 2 mēnešu garumā fiksējot video, kā mainās koku lapu krāsas un kādu faktoru ietekmē notiek šie procesi dabā. Pētījuma iedvesmota, 8. klases skolniece Aiva Prišlova, palīdzot skolotājai Initai Hiholovskai gan ar valodnieciskiem, gan drāmas elementiem radīja lugu "Koku sajūtas rudenī", kurā atraktīvā veidā angļu valodā tika izspēlēti dialogi par Latvijas lepnuma – koku sajūtām gatavojoties ziemai. Tēmas sagatavošana noritēja radošā un aizraujošā gaisotnē, jo ar caurviju metodi saistošā veidā skolēni angļu valodā apguva dabas zinības, kā arī uzlaboja tehnoloģiju pielietojuma prasmes un atraisīja sevī gan radošuma, gan sadarbības prasmes, gan pašvadītas mācīšanās iemaņas.

Piecas dienas Polijā aizritēja ļoti ātri. Pirmā tikšanās diena bija veltīta dažādām iepazīšanās aktivitātēm un sagatavoto mājas darbu par tēmu prezentēšanai uzņemošajā skolā Varšavā. Katras projektā iesaistītās dalībvalsts pārstāvji bija centušies, lai atraktīvi un pašiem skolēniem saistošā veidā parādītu norises dabā pirms ziemas. Dažādās aktivitātes un poļu draugu viesmīlība ievērojami veicināja skolēnu satuvināšanos un pozitīvas gaisotnes rašanos jau pirmajā dienā. Otrā dienā, piedaloties praktiskajās nodarbībās Varšavas Zooloģiskajā dārzā, skolēni daudz jauna uzzināja par plašo dzīvnieku valsti un katras sugas raksturīgajiem ziemošanas paradumiem kā arī varēja paturēt rokās draudzīgo čūsku – Ādamu, gan ieraudzīt – ziloni, gorillu un citus savos reģionos neraksturīgus dzīvniekus. Trešā diena – kā mācību ekskursija – bija organizēta uz UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto vienu no pēdējiem un lielākajiem atlikušajiem Eiropas līdzenumu dižmežiem – Belovežas gāršu. Skolēni, profesionālu gidu pavadībā, uzzināja par dažādām unikālām augu sugām, ekosistēmu, norisēm dabā; kā arī varēja sastapt lielāko savvaļas dzīvnieku sumbru. Mācību ekskursija izvērtās par aizraujošu piedzīvojumu, jo garā brauciena laikā skolēni dziedāja savas tautas dziesmas; tādējādi atraktīvā dziesmu karu formā prezentējot savas valsts kultūru un tradīcijas caur dziesmu. Nevar nepieminēt – pelmeņus – poļu nacionālo ēdienu, kura dažādas variācijas, šajās dienās bija iespēja iepazīt mobilitātes dalībniekiem. Ceturto dienu skolēni pavadīja Kopernika zinātnes un sasniegumu centrā, kur, praktiski darbojoties vairāku stundu garumā, varēja nostabilizēt skolā gūtās teorētiskās zināšanas dabas zinību priekšmetos. Dienas otrā pusē bija iespēja ielūkoties vēl vienā skolā- ģimnāzijā, kuras audzēkņi pastāstīja un parādīja savu skolu un tās sniegtās iespējas - filmēšanas studiju; sporta zāli, trenažierus, gleznošanas studiju un citas iespējas šajā skolā. Apliecinājumu un piemiņas velšu saņemšana notika noslēdzošajā dienā, kurā skolēni īpašā nodarbībā varēja izveidot savu portfolio, kurā apkopot ieguvumus no šīs mobilitātes. Kā lielāko ieguvumu visi skolēni minēja iegūtos draugus, iespēju dzīvot viesģimenēs, kā arī interesanto mācīšanos veidu kurā tiek izmantotas gan āra nodarbības gan caurvijas ar citiem mācību priekšmetiem.

Šīs mobilitātes iedvesmoti, skolēni un skolotāji, sākoties otrajam mācību semestrim, uzsāks darbu pie tēmas “Dabas veltes dziedniecībā”, kas tiks prezentēta 2020. gada marta mēnesī Turcijā, Kaiseri apgabalā. Jāuzsver, ka Turcijas partnerskola ir valsts atbalstīta skola ar padziļinātu zinātnes un mākslas apguvi talantīgiem bērniem. Tā kā skolēnu talantu un spēju mērķtiecīga attīstīšana ir arī viens no Jura Neikena Dikļu pamatskolas pamatvirzieniem, tad ar lielu ieinteresētību tiek gaidīta šī iespēja – paviesoties Turcijas skolā, lai iedvesmotos jaunām idejām un iecerēm mācību darba pilnveidošanai un dažādošanai.

Satraukums pirms došanās ceļā uz Poliju

Projekta dalībnieki pie Varšavas simbola - nāriņas skulptūras pie Vislas upes

Ekskursija Belovežas gāršā kopā ar fantastisku gidu


Jura Neikena Dikļu pamatskolas skolotāja/ projekta koordinatore 
Evija Kokorite
Comments