Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Jura Neikena Dikļu pamatskola gatavojas Erasmus + projekta pasākumam Somijā

Publicēja 2019. gada 11. febr. 03:12Elīna Upīte
Jura Neikena Dikļu pamatskolas skolēni aktīvi gatavojas Erasmus+ projekta "Nature and Outdoor Education" (Daba un mācīšanās ārā) pirmajai mobilitātei, kas notiks šā gada marta mēnesī Somijā Kopio pilsētā par tēmu "Fishing and Footsteps’" (Zivis, zivju sugas un pēdu nospiedumi sniegā).

Projekta pamatideja ir izmantojot ārā aktivitātes pētīt dabu un norises dabā, saprast dabas kā kopuma nozīmi un jēgu. Katra Projekta dalībvalsts (Somija, Turcija, Polija, Portugāle un Jura Neikena Dikļu pamatskolas skolēni kā Latvijas pārstāvji) meklē un apkopo informāciju par attiecīgā reģiona izplatītākajiem dzīvnieku pēdu nospiedumiem un zivju sugām. Katras valsts projekta dalībnieki iegūtos materiālus apstrādā un sagatavo projekta darba valodā – angļu valodā, kas tiks apkopoti projekta gala produktā – unikālā un atraktīvā skolēnu pašu veidotā mācību grāmatā, ko izmantot dabas zinību apgūšanai skolās. 

Šis projekts ar savu interesanto ideju par dabas zinību un bioloģijas mācīšanu āra vidē ir ļoti saistošs skolēniem, darba grupu veido 5. un 7. klases skolēni, kā arī skolēni, kuri darbojas skolotājas Endijas Pazānes vadītajā vides pulciņā. 5. klases skolnieces iesaistījās projekta logo izveidē, ko veidos skolēnu zīmētie katras valsts nacionālie simboli. Jura Neikena Dikļu pamatskolai bija jārada Portugāles nacionālo simbolu (Zilā hortenzija un Ibērijas lūsis) zīmējumi, par labāko Portugāles komanda atzina Sandijas Rumbas zīmējumu, kurš tiks iekļauts projekta logo. 7. klases skolēni tēmas prezentāciju redz kā atraktīvu uzvedumu. Scenāriju lugai veido talantīgā un vairāku ar literatūru saistītu konkursu laureāte Aiva Prišlova. Angliskās versijas veido un nostabilizē Jānis Līdacis un Vanesa Inta Petrovska, abi skolēni aktīvi darbojas skolas skolēnu pašpārvaldē un dosies kopā ar 6. klases skolēnu Jāni Ralfu Štelcu uz Somiju.

Lai veiksmīgi sagatavotu projekta gan pirmo, gan visas nākamās tēmas un īstenotu izvirzītos projekta uzdevumus, skolā aktīvi tiek izmantota un īstenota kompetenču izglītības pieeja par projektu kā vienu no mūsdienu mācību metodēm, kas veicina dabisku mācību priekšmetu caurviju izmantošanu mācību procesā. Projekts un projekta idejas, un darbs pie projekta ir veiksmīgi uzsākts par ko liecina gan skolēnu, gan skolotāju degsme un patiesā vēlme iesaistīties un līdzdarboties. Ceram noturēt ieinteresētību skolēnos visā projekta īstenošanas laikā divu mācību gadu garumā.

Comments