Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Jau sestdien - Lielā Talka!

Publicēja 2016. gada 22. apr. 01:10Eva Eglīte
Sestdien, 23. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00 jau devīto reizi vienlaikus visā Latvijā norisināsies Lielā Talka. 


Kā ik gadu, arī šoreiz Lielās Talkas aktivitātes atbalstīs un novada sakopšanā piedalīsies Kocēnu novada dome, aicinot ikvienu novada iedzīvotāju, iedzīvotāju grupas, uzņēmumus, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas (NVO) un citus interesentus ar aktīvu līdzdalību apliecināt savu atbalstu Lielās Talkas kustības mērķa sasniegšanai – līdz Latvijas 100. dzimšanas dienai 2018. gadā padarīt valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē. Šogad par Lielās Talkas vadmotīvu izvēlēts sauklis “Latvijai BŪT zaļai!”, tādējādi iedzīvinot Latvijas mērķi virzīties uz zaļākās valsts pasaulē statusu. 

Talkošanas vietas 

Lielās Talkas interneta mājaslapā www.talkas.lv līdz 21. aprīlim ikvienam iedzīvotājam bija iespēja reģistrēt izvēlēto talkošanas vietu, iepriekš sazinoties ar konkrētā pagasta pārvaldes vadītāju, lai saskaņotu talkas norises vietu un vienotos par bezmaksas atkritumu maisu saņemšanu. Interesenti sadaļā “Talkas vietas” var aplūkot reģistrētās vietas un kļūt par vienu no talkotājiem. 

Kā ierasts, arī šogad Lielās Talkas ietvaros Kocēnu novada dome katrā pagastā rīkos talkas, kurās piedalīties aicināts ikviens interesents, līdzi ņemot savu darbarīku. 

Talku norises vietas (sākums plkst. 9.00): 
 • Bērzaines pagastā - sporta laukuma apkārtnes sakopšana, melnzemes izlīdzināšana, smilšu kastes ierīkošana bērnu laukumā un ceļmalu sakopšana ciema teritorijā; 
 • Dikļu pagastā – Neikenkalna dabas koncertzāles teritorijas sakopšana - lapu grābšana un zaru vākšana, atkritumu vākšana Mazbriedes upes krastos no Dikļu kapsētas līdz Vika pasaku parkam, autoceļu V166, V194, P11 ceļmalu sakopšana - atkritumu savākšana Dikļu pagasta teritorijā; 
 • Kocēnu pagastā – Rubenē notiks biedrības “Rubenes Anši” organizētā talka pie dīķiem un Rubenes ev. lut. draudzes sadarbībā ar Kocēnu novada domi organizētā talka pie Rubenes baznīcas nepabeigtās būves (apkārtējās teritorijas sakopšana, būvgružu savākšana, teritorijas līdzināšanas darbi), Mujānos notiks Mujānu izglītības biedrības organizētā talka pie Mujānu viduslaiku pilsdrupām un Baltā torņa; 
 • Vaidavas pagastā – Vaidavas ezermalā norisināsies malkas skaldīšana un sakraušana no vēja gāztiem kokiem un zariem, lapu grābšana pie “zaļās mājas” un gar Parka ielu virzienā uz ezermalu, atkritumu savākšana gar ezeru un ceļmalās; 
 • Zilākalna pagastā – iedzīvotāji aicināti piedalīties Zilākalna sabiedriskās ēkas (Kultūras iela 1, Zilaiskalns) apkārtnes sakopšanā – veidot jaunus un sakopt esošos dekoratīvos stādījumus. Zilākalna pagasta iedzīvotāji aicināti arī sakopt savu mazdārziņu, garāžu un dārza mājiņu apkārtni. 

Kontakinformācija: 
 • Lielās Talkas koordinators Kocēnu novadā – Kocēnu novada domes izpilddirektors Māris Permaņickis (tālr. 29499880); 
 • Bērzaines pagastā – Bērzaines pagasta pārvaldes vadītājs Atis Keziks (tālr. 29423415); 
 • Dikļu pagastā – Dikļu pagasta pārvaldes vadītājs Atis Antons (tālr. 26424669); 
 • Kocēnu pagastā – Kocēnu novada domes Īpašumu apsaimniekošanas daļas īpašuma speciālists Raitis Sīmanis (tālr. 25771128); 
 • Vaidavas pagastā – Vaidavas pagasta pārvaldes vadītāja Līga Šmaukstele (tālr. 29230117); 
 • Zilākalna pagastā – Zilākalna pagasta pārvaldes vadītāja Anita Žogla (tālr. 26345207). 

Atkritumu maisu saņemšana 

Lielās Talkas atkritumu maisi šogad būs baltā krāsā un talcinieki tos bezmaksas varēs saņemt Lielās Talkas norises nedēļā, sākot no 21. aprīļa, pagastu pārvaldēs – Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, Kocēnos – Kocēnu novada domes administrācijas ēkā, kā arī Rubenes sporta namā pie kasieres. Atkritumu vākšana notiks tikai šajos maisos un nekur citur tos šogad nebūs iespējams saņemt. Bez maksas tiks savākti tikai baltie Lielās Talkas maisi. 

Piepildīto maisu atstāšanas vietas 

Baltie Lielās Talkas atkritumu maisi jānovieto šādās vietās: 
 • Bērzaines pagastā: laukumā pagasta centrā pretī bijušai ēdnīcai, “Lilijas” (Bērzainē), kontaktpersona: A.Keziks (tālr. 29423415); 
 • Dikļu pagastā: pie Dikļu pienotavas (Dikļos), pie vecā pasta (Dauguļos), kontaktpersona: A.Antons (tālr. 26424669); 
 • Kocēnu pagastā: pie katlu mājas Krasta ielā 1 (Rubenē), kontaktpersona: L.Šmaukstele (tālr. 29230117), attīrīšanas iekārtu teritorijā Austrumu ielā (Kocēnos), kontaktpersona: R.Sīmanis (tālr. 25771128);
 • Vaidavas pagastā: pie katlu mājas Ezera ielā (Vaidavā), kontaktpersona: L.Šmaukstele (tālr. 29230117); 
 • Zilākalna pagastā: Imanta iela 14, pie katlu mājas (Zilākalnā), kontaktpersona: A.Žogla (tālr. 26345207). 
Rīcība, sastopoties ar aizdomīgiem priekšmetiem, mirušiem dzīvniekiem 

Ja talkojot ieraugi izlietotas injekcijas šļirces, pudeles ar ķīmiskiem vai nenosakāmiem šķīdumiem, akumulatorus, kā arī citus bīstamus atkritumus, neaiztiec tos! Par šādu priekšmetu atrašanās vietu informē talkas atbildīgo! Bet, ja talkojot dabā vai pilsētas teritorijā uzej mirušu dzīvnieku, neaiztiec to, bet gan ziņo attiecīgajai pašvaldībai. Savukārt, ja ieraugi vairāk nekā divus ievainotus vai bojā gājušus dzīvniekos, ziņo operatīvajam dienestam pa tālruni 112. 

Lielās Talkas organizatori aicina ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus - stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus u.c.
Comments