Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Jauns mācību gads arī Kocēnu sporta skolā

Publicēja 2017. gada 6. sept. 05:38Krista Gromova
No 2014.gada pēc Kocēnu sporta kluba valdes locekļa Ilvja Pētersona iniciatīvas Kocēnu novadā darbu uzsāka un 2016.gada rudenī tika akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde “Kocēnu sporta skola”, kas apvieno kvalificētus sporta pedagogus bērnu un jauniešu izglītošanai sportā. Vasara sporta skolā tika aizvadīta mazāk intensīvos treniņos, kā arī norisinājās pirmā sporta skolas nometne, kurā piedalījās vairāk nekā 80% sporta skolas audzēkņi. Savukārt, sākoties jaunajam mācību gadam, atsāksies arī intensīvi treniņi florbolā, kuros trenēsies vairāk nekā 100 audzēkņi. 

2016.gada 24. novembrī domes sēdē tika pieņemts lēmums no 2017.gada 1. janvāra pārņemt biedrības “Kocēnu sporta klubs” stuktūrvienību – profesionālās ievirzes izglītības iestādi “Kocēnu sporta skola”, un sporta skola ir Kocēnu novada domes iestāde ar bāzes vietu Kocēnu sporta namā un struktūrvienībām Vaidavā un Rubenē.


Kā atzīst iestādes direktors Jānis Dainis, sporta skolas pārņemšana bija nepieciešama vairāku iemeslu dēļ: “Tagad, kad Kocēnu sporta skola ir ieguvusi akreditāciju izglītības programmām florbolā, mēs varam saņemt valsts mērķdotācijas sporta skolas treneru algām, kas savukārt finansiālā ziņā nodrošina zināmu kārtību un drošību. Tāpat zināma kārtība tiek ieviesta arī kopējā sistēmā – darbā tiek pieņemti kvalificēti pedagogi un personāls, mācību programmas ir licencētas un akreditētas, tiek sastādīts mācību grafiks atbilstoši sporta skolas nolikumam un nodrošināta audzēkņu daudzpusīga izglītošana. Piemēram, šogad, lai uzlabotu audzēkņu izturību, papildus florbola treniņiem klāt nāks arī fiziskās sagatavošanās treniņi,”.

Kocēnu sporta skolā darbojas septiņas mācību grupas, no kurām divas ir meiteņu. Licencētas un akreditētas ir divas programmas florbolā – viena, ko apgūst paralēli pamatskolai, un otra, ko apgūst paralēli vidusskolai ar iespēju treniņus turpināt arī pēc vidusskolas. Kocēnu sporta skolas primārā interese ir vietējie jaunieši, taču sporta skola uzņem jauniešus arī no citām vietām, piemēram, Valmieras. Uz doto brīdi iestādē tiek izglītoti vairāk nekā 100 jaunieši, bet ar jauno mācību gadu skaits var palielināties.

Lai gan šobrīd Kocēnu sporta skolas prioritāte ir florbols un tā attīstība, iestādes direktors cer, ka ar laiku skola nodrošinās iespēju apgūt arī citus sporta veidus, piemēram, orientēšanos vai regbiju. Taču jaunu sporta veidu ienākšana nav tik vienkārša: “Lai jauna mācību programma saņemtu valsts finansējumu, sporta veidam vispirms jābūt akreditētam, taču akreditāciju piešķir tikai pēc tam, kad viens gads ir nostrādāts testa režīmā. Tāpat ir nepieciešams bērnu un grupu noteikts skaits, kā arī treneris un attiecīgā infrastruktūra,” atklāj Jānis Dainis.

Treniņi galvenokārt notiek Kocēnu sporta namā, kur š.g. martā 10 gadus nokalpojošo grīdas segumu lielajā sporta zālē nomainīja pavisam jauns – atbilstošāks kvalitatīvām un drošākām florbola nodarbībām un spēlēm. Ikdienā zāle ir pilnībā noslogota, papildus sporta skolas nodarbībām zālē notiek Kocēnu pamatskolas sporta nodarbības, atsevišķi treniņu laiki atvēlēti arī vietējiem basketbolistiem, kā arī nepieciešamības gadījumos zāle kļūst arī par mēģinājuma vietu deju kolektīviem. Telpas izmanto arī Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” bērni. Tāpat visa gada garumā Kocēnu sporta namā norisinās dažādi pasākumi, piemēram Latvijas čempionāts florbolā jauniešiem, piaugušajiem, veterāniem, kā arī ik gadu notiek florbola sacensības starp vispārizglītojošam skolām. Kocēnu sporta namā ir arī trenežieru zāle un mazā sporta zāle. Taču kā atzīst sporta skolas direktors, jaunu sporta veidu ienākšanas gadījumā ir nepieciešams domāt arī par infrastruktūras attīstību Vaidavā un Rubenē.
Comments