Jaunākās izsoles Kocēnu novadā

Publicēja 2020. gada 18. maijs 05:32Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2020. gada 25. maijs 06:27 ]
Kocēnu novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam ar nosaukumu Kocēnu novads, Dikļu pagasts, "Vārpas 2", kadastra nr. 9652 002 0035, lauksaimniecības zemei ar kopējo platību 2,0 ha, zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Sākumcena gadā par zemes vienību 50,00 EUR, minimālais solis 10,00 EUR, paredzot zemes nomas līguma termiņu - 5 gadi.

Izsoles norises vieta un laiks: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2020. gada 1. jūnijs plkst. 11.00, 2. stāva sēžu zālē.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 29. maijam plkst. 11.00 klātienē pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, līdz 29. maijam plkst. 16.00 portālā latvija.lv vai nosūtot pieteikuma veidlapu, kas parakstīta ar e-parakstu. 

Izsoles lēmums ŠEIT.
Izsoles noteikumi ŠEIT.


Kocēnu novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam ar nosaukumu Kocēnu novads, Vaidavas pagasts, "Straumēni", kadastra nr. 9688 001 0069, lauksaimniecības zemei ar kopējo platību 1,56 ha, zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Sākumcena gadā par zemes vienību 94,00 EUR, minimālais solis 10,00 EUR, paredzot zemes nomas līguma termiņu - 5 gadi.

Izsoles norises vieta un laiks: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2020. gada 1. jūnijs plkst. 11.30, 2. stāva sēžu zālē.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 29. maijam plkst. 11.00 klātienē pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, līdz 29. maijam plkst. 16.00 portālā latvija.lv vai nosūtot pieteikuma veidlapu, kas parakstīta ar e-parakstu.

Izsoles lēmums ŠEIT.
Izsoles noteikumi ŠEIT.


Kocēnu novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam ar nosaukumu 
Kocēnu novads, Vaidavas pagasts, "Straumēni", kadastra nr. 9688 001 0070, lauksaimniecības zemei ar kopējo platību 5,02 ha, zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Sākumcena gadā par zemes vienību 250,00 EUR, minimālais solis 20,00 EUR, paredzot zemes nomas līguma termiņu - 5 gadi.

Izsoles norises vieta un laiks: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2020. gada 1. jūnijs plkst. 11.45, 2. stāva sēžu zālē.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 29. maijam plkst. 11.00 klātienē pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, līdz 29. maijam plkst. 16.00 portālā latvija.lv vai nosūtot pieteikuma veidlapu, kas parakstīta ar e-parakstu. 

Izsoles lēmums ŠEIT.
Izsoles noteikumi ŠEIT.


Kocēnu novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam ar nosaukumu Kocēnu novads, Dikļu pagasts, "Rudzupuķes", kadastra nr. 9652 005 0462, lauksaimniecības zemei ar kopējo platību 1,19 ha, zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Sākumcena gadā par zemes vienību 24,00 EUR, minimālais solis 10,00 EUR, paredzot zemes nomas līguma termiņu - 5 gadi.

Izsoles norises vieta un laiks: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2020. gada 29. maijs, plkst. 11.30, 2. stāva sēžu zālē.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 28. maijam plkst. 16.00 klātienē pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, portālā latvija.lv vai nosūtot pieteikuma veidlapu, kas parakstīta ar e-parakstu. 


Izsoles lēmums ŠEIT.
Izsoles noteikumi ŠEIT.


Kocēnu novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam ar nosaukumu Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, "Rubenes centrs", kadastra nr. 9664 015 0107, lauksaimniecības zemei ar kopējo platību 5,6 hazemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Sākumcena gadā par zemes vienību 450,00 EUR, minimālais solis 20,00 EUR, paredzot zemes nomas līguma termiņu - 5 gadi.

Izsoles norises vieta un laiks: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2020. gada 29. maijs plkst. 11.00, 2. stāva sēžu zālē.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 28. maijam plkst. 16.00 klātienē pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, portālā latvija.lv vai nosūtot pieteikuma veidlapu, kas parakstīta ar e-parakstu. 

Izsoles lēmums ŠEIT.
Izsoles noteikumi ŠEIT.


Kocēnu novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam ar nosaukumu 
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, "Krogzemji 1", kadastra nr. 9664 011 004, lauksaimniecības zemei ar kopējo platību 6,29 ha, zemes lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Sākumcena gadā par zemes vienību 470,00 EUR, minimālais solis 20,00 EUR, paredzot zemes nomas līguma termiņu - 5 gadi.

Izsoles norises vieta un laiks: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2020. gada 29. maijs plkst. 10.00, 2. stāva sēžu zālē.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 28. maijam plkst. 16.00 klātienē pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, portālā latvija.lv vai nosūtot pieteikuma veidlapu, kas parakstīta ar e-parakstu. 

Izsoles lēmums ŠEIT.
Izsoles noteikumi ŠEIT.


Kocēnu novada pašvaldība rīko mutisku  izsoli ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam ar nosaukumu
 Kocēnu novads, Kocēnu pagasts,"Krumpiņas",  kadastra nr. 9664 013 0062. 

Īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9911 , divstāvu dzīvojamās ēkas ar astoņiem dzīvokļu īpašumiem, mājas kopējā platība 434,7 , dzīvokļu kopējā platība 362,6 

Sākumcena 3250,00 EUR.

Izsoles norises vieta un laiks: Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2020. gada 17. jūnijs plkst. 11.00, 2. stāva sēžu zālē.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 16. jūnijam plkst. 16.00 klātienē pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, portālā latvija.lv vai nosūtot pieteikuma veidlapu, kas parakstīta ar e-parakstu. 

Izsoles lēmums ŠEIT.
Izsoles noteikumi ŠEIT.

 
Comments