Izzini vēsturi un baudi ainavu maršrutā "Rubenes-Vaidavas ezera vēstures un dabas taka"

Publicēja 2021. gada 18. febr. 01:38Elīna Upīte   [ atjaunināts ]
Portālā www.historia.lv pieejams vēsturnieku izveidotais maršruts "Rubenes-Vaidavas ezera vēstures un dabas taka", kurā iekļauti 22 objekti Rubenes ciema un Vaidavas ezera apkārtnē.

Rubenes-Vaidavas ezera vēstures un dabas taka kājāmgājējiem un riteņbraucējiem piemērotā, apmēram 12 km garā apļveida maršrutā ved apkārt skaistajam Vaidavas ezeram, dodot iespēju apvienot aktīvo atpūtu un ainavisku skatu baudīšanu ar vietējai un Latvijas vēsturei nozīmīgu vēsturisku vietu un kultūras pieminekļu apskati.

Vaidavas ezera krastos cilvēki sākuši dzīvot jau no bronzas laikmeta – par to liecina saglabājušās šī perioda apbedījumu vietas – Trēziņu un Briņķu akmeņkrāvuma uzkalniņu senkapi.

Vēlajā dzelzs laikmetā šeit, mūsdienu Kocēnu un Vaidavas pagastu teritorijā, izveidojās Tālavas latgaļu Gaujas labā krasta zeme Imera, kur 1208. gadā priesteris Indriķis, Livonijas hronikas autors, Rīgas bīskapa Alberta uzdevumā uzcēla baznīcu un nodibināja senāko kristīgo draudzi latgaļu zemēs. Ezera ziemeļaustrumu galā novietotais Vaidavas pilskalns ir viena no iespējamajām Beverīnas pilsvietām.

Takas maršrutā vēl var iepazīties ar 2020. gadā atjaunoto seno Rubenes baznīcu, kurā iekārtota interaktīvā ekspozīcija “Pa hronikas pēdām”, skaisto 19.gs. sākumā no koka celto mācītājmuižas kalpotāju namiņu, draudzes skolu, kurā mācījies slavenais ķīmiķis Pauls Valdens, bruģētu vecā Rīgas ceļa posmu; apskatīt Vaidavas un Veļķu muižas, muižu un vecsaimniecību alejas, “Tētiņu kapus” – vienīgo Latvijā zināmo hernhūtiešu kapsētiņu, krustakmeņus, senās lauksaimniecības pieminekļus, dažādas teiku un nostāstu vietas, padzerties no Briņķu sila Veselības avota…

Takā var doties, maršrutu sākot no jebkuras vietas, taču labāk to darīt no Rubenes vai Vaidavas ciematiem, kur ir iespējams gan ērti novietot automašīnu, gan arī iegādāties pārtiku vietējos veikaliņos. Plašākas pusdienošanas iespējas, kā arī naktsmājas, Rubenē piedāvā krodziņš “Mazais Ansis”.

Ejot vai braucot pa taku, vietās, kur tā šķērso vai robežojas ar privātīpašumu, jāievēro aizlieguma zīmes, ja tādas izvietotas.

Izmantojot Historia.lv platformu, tajā iekļauto "Vietu" sadaļu un kartes moduli, jebkurš interesents var pats izveidot līdzīgu interaktīvu karti, kas tūristiem ļaus gan labāk plānot maršrutus, gan, lietojot karti viedtālrunī, ērti orientēties dabā un katrā objektā iegūt plašāku informāciju par attiecīgo apskates vietu.

Historia.lv plāno tuvākajā laikā līdzīgas kartes izveidot arī Kokmuižas vēsturiskajam kompleksam un Ežu Gaujmalas takas posmam Valmiera-Sietiņiezis.

https://www.historia.lv/vietu-karte/rubenes-vaidavas-ezera-vestures-un-dabas-taka


Attēlā: Strīķupes izteka no Vaidavas ezera (foto autors: Marika Eglīte)
Comments