Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Izsoļu sludinājumi

Publicēja 2019. gada 13. maijs 02:52Elīna Upīte
Kocēnu novada dome atsavina kustamo mantu – izcērtamu koksni pašvaldības īpašumā esošajās mežu platībās:
      • “Bebrīši”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9644 001 0042), izcērtamās koksnes krāja 469,70 m3, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles objekta sākuma cena – 10150,00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 14. maijā plkst. 10.00 Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. 
LĒMUMS      NOTEIKUMI
      • “Dzelzkalni”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9664 012 0012), izcērtamās koksnes krāja 175,79 m3, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles objekta sākuma cena – 5955,00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 14. maijā plkst. 10.30 Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
LĒMUMS      NOTEIKUMI
 • “Jaunstrauti”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9644 001 0041), izcērtamās koksnes krāja 435,34 m3, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles objekta sākuma cena – 11194,00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 14. maijā plkst. 11.00 Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
LĒMUMS      NOTEIKUMI

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 13. maijam plkst. 17.00 Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
Comments