Izsoļu sludinājumi

Publicēja 2019. gada 7. maijs 05:04Elīna Upīte   [ atjaunināts 2019. gada 13. maijs 22:41 ]
Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus – neapbūvētus zemes gabalus individuālo dzīvojamo māju būvniecībai, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli:
      • Liepu ielā 9, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1583 m² platībā;
      • Liepu ielā 11, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1583 m² platībā;
      • Liepu ielā 13, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1584 m² platībā.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena:
 • Liepu iela 9: 7 400,00 EUR;
 • Liepu iela 11: 6 900,00 EUR;
 • Liepu iela 13: 7 400,00 EUR. 
Izsoļu norises datumi un laiki:
 • Liepu iela 9: 12. jūnijā plkst. 10.00;
 • Liepu iela 11: 12. jūnijā plkst. 10.30;
 • Liepu iela 13: 12. jūnijā plkst. 11.00.
Noteikumi un domes sēdes lēmums:

Dalībai izsolē jāreģistrējas līdz 11. jūnijam plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Kocēnu novada dome 2019. gadā paredzējusi finanšu līdzekļus maģistrālo  komunikāciju tīklu (ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde, gāze) projektēšanai un būvniecībai Liepu ielā.