Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Izsoļu sludinājumi

Publicēja 2019. gada 11. febr. 05:12Elīna Upīte   [ atjaunināts 2019. gada 11. febr. 05:18 ]
1. Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 15, Valmieras ielā 11, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9696 900 0228) 41,6 m² platībā, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta sākuma cena – 5 770 EUR.

Izsole notiks 2019. gada 14. martā plkst. 10.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 2. stāva sēžu zālē.2. Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 6, Kultūras ielā 12, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā (kadastra apzīmējums 9696 900 0229)
40,2 m² platībā, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles objekta sākuma cena – 5 550 EUR.

Izsole notiks 2019. gada 14. martā plkst. 10.30 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā,  2. stāva sēžu zālē.3. Kocēnu novada dome nodod atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu- koksni īpašumā esošajās meža platībās, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli: 
  • “ZK Kūdra -2” , Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā 3,04 ha;
  • “Elzes”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā 2,42 ha platībā. 
Izsoles objekta sākuma cena – 5 286,15 EUR.

Izsole notiks 2019. gada 14 .martā plkst. 11.30 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā,  2. stāva sēžu zālē.

Comments