Izsoļu sludinājumi

Publicēja 2019. gada 21. nov. 06:48Elīna Upīte
Kocēnu novada dome rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli  Kocēnu novada pašvaldībai piederošai cirsmai “ZK kūdra 2”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā:
 • 2. kvartāla 3. nogabalā:
  • platība: 0,43 ha;
  • cirtes veids: kailcirte;
  • izcērtamo koku skaits: 366 gabali;
  • pārdodamās koksnes daudzums: 99,08 m3;
 • 2. kvartāla 7. nogabalā:
  • platība: 0,78 ha;
  • cirtes veids: kailcirte;
  • izcērtamo koku skaits: 577 gabali;
  • pārdodamās koksnes daudzums: 183,09 m3.
Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena: 3809,00 EUR.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 7. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā. 

Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2020. gada 8. janvārī plkst. 11.00. Kocēnu novada dome rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli  Kocēnu novada pašvaldībai piederošai cirsmai “ZK kūdra 8”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā:
 • 8. kvartāla 18. nogabalā:
  • platība: 2,24 ha;
  • cirtes veids: kailcirte;
  • izcērtamo koku skaits: 1787 gabali;
  • pārdodamās koksnes daudzums: 409,70 m3;
 • 8. kvartāla 9. nogabalā:
  • platība: 1,52 ha;
  • cirtes veids: kailcirte;
  • izcērtamo koku skaits: 994 gabali;
  • pārdodamās koksnes daudzums: 327,60 m3.
Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena: 11 036,00 EUR.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 7. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2020. gada 8. janvārī plkst. 10.30. Kocēnu novada dome rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli  Kocēnu novada pašvaldībai piederošās cirsmas “ZK kūdra 9”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā 9. kvartāla 2. nogabalā:
 • platība: 1,84 ha;
 • cirtes veids: kailcirte;
 • izcērtamo koku skaits: 900 gabali;
 • pārdodamās koksnes daudzums: 275,34 m3.
Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3809,00 EUR.

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 7. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā. Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2020. gada 8. janvārī plkst. 10.00
Kocēnu novada dome rīko atklātu zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašuma ar adresi “Kaivas”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, ar kadastra numuru 9664 007 0004, ar kopējo platību 8,8 ha.
Nomas tiesību Izsoles sākuma cena ir 350,00 EUR. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 19. decembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā. Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2019. gada 20. decembrī plkst. 11.30.

Comments