Izsoļu sludinājumi

Publicēja 2019. gada 22. okt. 01:15Elīna Upīte
Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – zemes vienību “Ludzēni” (kadastra apzīmējums 9644 002 0038), Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma sākuma cena: 11 905,00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 20. novembrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 19. novembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

LĒMUMS  NOTEIKUMIKocēnu novada dome organizē atkārtotu nomas tiesību izsoli zemes vienībai “Vārniņas”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā ar apzīmējumu kadastrā 9644 002 0047 un kopējo platību 1,23 ha. Izsole notiks 2019. gada 5. novembrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 4. novembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

LĒMUMS  NOTEIKUMIKocēnu novada dome atsavina kustamo mantu – pasažieru autobusu IVECO 50C 17, izlaiduma gads: 17.06.2013., pārdodot to atklātā izsolē. Nosacītā sākuma cena: 12 250 EUR. Izsole notiks 2019. gada 5. novembrī plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 4. novembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

LĒMUMS  NOTEIKUMIKocēnu novada dome rīko nomas tiesību izsoles:
   • nekustamā īpašuma Bērzu ielā 11, Kocēnos, Kocēnu pag., zemes vienībai, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Platība: 2,13 ha, kadastra nr. 9664 008 0562. Izsoles sākumcena gadā: 192,00 EUR (bez PVN). Izsole notiks 25. oktobrī plkst. 10.00, reģistrācija dalībai izsolē līdz 24. oktobra plkst. 16.00;  LĒMUMS  NOTEIKUMI
   • nekustamā īpašuma “Avotiņi”, Kocēnu pag., zemes vienībai, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Platība: 4,0 ha, kadastra nr. 9664 014 0068. Izsoles sākumcena gadā: 360,00 EUR (bez PVN). Izsole notiks 25. oktobrī plkst. 10.30, reģistrācija dalībai izsolē līdz 24. oktobra plkst. 16.00;  LĒMUMS  NOTEIKUMI
   • nekustamā īpašuma Arāju ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pag., zemes vienībai, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Platība: 2,53 ha, kadastra nr. 9664 008 0351. Izsoles sākumcena gadā: 253,00 EUR (bez PVN). Izsole notiks 25. oktobrī plkst. 11.00, reģistrācija dalībai izsolē līdz 24. oktobra plkst. 16.00.  LĒMUMS  NOTEIKUMI
   Nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Pašvaldības administrācijā līdz noteikumos noteiktajam termiņam ir veicama reģistrācija dalībai izsolē.
   Comments