Izsoļu sludinājumi

Publicēja 2019. gada 3. okt. 23:56Elīna Upīte
Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – zemes vienību “Ludzēni” (kadastra apzīmējums 9644 002 0038), Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma sākuma cena: 11 905,00 EUR. Izsole notiks 2019. gada 20. novembrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 19. novembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

LĒMUMS  NOTEIKUMI


Kocēnu novada dome organizē atkārtotu nomas tiesību izsoli zemes vienībai “Vārniņas”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā ar apzīmējumu kadastrā 9644 002 0047 un kopējo platību 1,23 ha. Izsole notiks 2019. gada 5. novembrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 4. novembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

LĒMUMS  NOTEIKUMI


Kocēnu novada dome atsavina kustamo mantu – pasažieru autobusu IVECO 50C 17, izlaiduma gads: 17.06.2013., pārdodot to atklātā izsolē. Nosacītā sākuma cena: 12 250 EUR. Izsole notiks 2019. gada 5. novembrī plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 4. novembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

Comments