Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Izsoļu sludinājumi

Publicēja 2019. gada 2. aug. 04:33Elīna Upīte
Kocēnu novada dome organizē nomas tiesību izsoles:

1. Zemes vienību īpašumā “Ābeles”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsole: 
īpašuma – “Ābeles”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra numurs 9664 015 0116) 2 (divu) zemes vienību (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0016, ar platību 0,2 ha, un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0116, ar platību 0,46 ha) ar kopējo platību 0,66 ha un izsoles sākumcenu 74,00 EUR (septiņdesmit četri euro) gadā un pievienotās vērtības nodoklis nomas tiesību izsole, bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskās darbības vajadzībām (kods 0101). 
Izsoles vieta un laiks – Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2019.gada 3.septembrī plkst. 10.00. 
Pretendentu reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2019.gada 2.septembra plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1.stāvā Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā. 

NOTEIKUMI


2. Zemes vienības daļas īpašumā “Bekmaņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsole: 
īpašuma – “Bekmaņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra numurs 9664 003 0085) zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 9664 003 0104, ar kopējo platību 2,2 ha, ar izsoles sākumcenu 132,00 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro) gadā un pievienotās vērtības nodoklis nomas tiesību izsole, bez apbūves tiesībām, lauksaimnieciskās darbības vajadzībām (kods 0101). 
Izsoles vieta un laiks – Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2019.gada 3.septembrī plkst. 10.30. 
Pretendentu reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2019.gada 2.septembra plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1.stāvā Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā. 

NOTEIKUMI


3. Zemes vienības īpašumā “Ilzes”, Kocēnu pagastā Kocēnu novadā nomas tiesību izsole: 
īpašuma – “Ilzes”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra numurs 9664 015 0159) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0159, ar kopējo platību 0,83 ha, ar izsoles sākumcenu 66,00 EUR (sešdesmit seši euro) gadā un pievienotās vērtības nodoklis nomas tiesību izsole, bez apbūves tiesībām, lauksaimnieciskās darbības vajadzībām (kods 0101). 
Izsoles vieta un laiks – Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2019.gada 3.septembrī plkst. 11.00. 
Pretendentu reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2019.gada 2.septembra plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1.stāvā Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā. 

NOTEIKUMI


4. Zemes vienības īpašumā “Pie kapiem”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsole: 
īpašuma – “Pie kapiem”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra numurs 9664 015 0166) 5 (piecu) zemes vienību (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8664 015 0110, ar platību 0,4366 ha; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0112, ar platību 0,19 ha; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0121, ar platību 0,4447 ha; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0125, ar platību 0,9424 ha; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0166, ar platību 0,9201 ha), ar kopējo platību 2,9338 ha un izsoles sākumcenu 284,00 EUR (divi simti astoņdesmit četri euro) gadā un pievienotās vērtības nodoklis nomas tiesību izsole, bez apbūves tiesībām, lauksaimnieciskās darbības vajadzībām (kods 0101). 
Izsoles vieta un laiks – Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2019.gada 5.septembrī plkst. 10.00. 
Pretendentu reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2019.gada 4.septembra plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1.stāvā Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā. 

NOTEIKUMI


5. Zemes vienības daļas īpašumā “Kalnciemi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsole: 
īpašuma – “Kalnciemi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (kadastra numurs 9664 006 0047) zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 9664 006 0047, ar kopējo platību 4,0 ha, ar izsoles sākumcenu 260,00 EUR (divi simti sešdesmit euro) gadā un pievienotās vērtības nodoklis nomas tiesību izsole, bez apbūves tiesībām, lauksaimnieciskās darbības vajadzībām (kods 0101). 
Izsoles vieta un laiks – Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2019.gada 5.septembrī plkst. 10.30. 
Pretendentu reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2019.gada 4.septembra plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1.stāvā Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā. 

NOTEIKUMI


6. Zemes vienības īpašumā “Ozolkāši”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsole: 
īpašuma – “Ozolkāši”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra numurs 9644 001 0047) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9644 002 0037, ar kopējo platību 6,78 ha, ar izsoles sākumcenu 203,00 EUR (divi simti trīs euro) gadā un pievienotās vērtības nodoklis nomas tiesību izsole, bez apbūves tiesībām, lauksaimnieciskās darbības vajadzībām (kods 0101). 
Izsoles vieta un laiks – Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2019.gada 6.septembrī plkst. 10.00. 
Pretendentu reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2019.gada 5.septembra plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1.stāvā Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā. 

NOTEIKUMI


7. Zemes vienības īpašumā “Vārniņas”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsole: 
īpašuma – “Vārniņas”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra numurs 9644 004 0123) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9644 002 0047, ar kopējo platību 1,23 ha, ar izsoles sākumcenu 43,00 EUR (četrdesmit trīs euro) gadā un pievienotās vērtības nodoklis nomas tiesību izsole bez apbūves tiesībām, lauksaimnieciskās darbības vajadzībām (kods 0101). 
Izsoles vieta un laiks – Kocēnu novada dome, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, 2019.gada 6.septembrī plkst. 10.30. 
Pretendentu reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2019.gada 5.septembra plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 1.stāvā Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā. 

NOTEIKUMIKocēnu novada dome organizē nekustamā “Kocēnu Ābelītes” Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienības ar kopējo platību 0,1810 ha, kadastra apzīmējums 9664 008 0197, apbūves tiesību izsoli. Apbūves tiesības mērķis – dabas un apstādījumu un rekreācijas izmantošana. Būvniecība jāuzsāk 3 (trīs) gadu laikā. Apbūves tiesības izsoles sākumcena gadā ir 28,00 EUR (divdesmit astoņi eiro) un pievienotās vērtības nodoklis. 

Apbūves tiesību piešķiršanas izsole notiek 2019.gada 5.septembrī plkst. 13.00 Kocēnu novada domē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. 

Izsoles pretendenti uz Zemesgabala apbūves tiesību piešķiršanas izsoli var reģistrēties Domē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā līdz 2019.gada 4.septembra plkst 16.00.

Comments