Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Izsoļu sludinājumi

Publicēja 2016. gada 4. apr. 03:54Elīna Upīte
Kocēnu novada dome organizē nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala “Kalnciemi” daļas, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2016. gada 14. aprīlī plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

Izsoles noteikumi    Kocēnu novada domes lēmumsKocēnu novada dome organizē nekustamo īpašumu – zemes vienību Bērzu iela 3 un Bērzu iela 5, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā nomas tiesību izsoli. Izsole notiks 2016. gada 14. aprīlī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos.

ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 4. apr. 03:54
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 4. apr. 03:54
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 4. apr. 03:54
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 4. apr. 03:54
Comments