Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Izsoļu sludinājumi

Publicēja 2016. gada 15. janv. 03:37Elīna Upīte   [ atjaunināts 2016. gada 18. janv. 00:13 ]
Kocēnu novada dome atsavina pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Gaujas ielā 8 - 2A, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā ar kopējo platību 15,4 m2, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Īpašuma izsoles sākumcena – 1850,00 EUR. Izsole notiks 2016. gada 26. februārī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT. Informācija par izsoles objekta apskati, sazinoties ar Vaidavas pagasta pārvaldes vadītāju Līgu Šmauksteli, tel. 29230117.


Kocēnu novada dome organizē nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr. 13 „Pīlādži”, Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā, nomas tiesību izsoli. Izsoles veids - mutiska ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2016. gada 5. februārī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 15. janv. 03:37
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 15. janv. 03:37
Comments