Izsoles sludinājums: zemes vienība Sējēju ielā 2, Kocēnos

Publicēja 2020. gada 20. nov. 05:59Elīna Upīte
Kocēnu novada dome rīko apbūves tiesību izsoli tai piederošam nekustamajam īpašumam - zemes vienībai Sējēju ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā Kocēnu novadā.

Kadastra apzīmējums: 9664 008 0552, platība: 0,14 ha.

Nekustamā īpašuma apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – īslaicīgās apmešanās ēkas (kods 1212) un citas palīgēkas (kods 1274). Apbūves tiesības termiņš: 25 gadi no apbūves tiesību līguma noslēgšanas brīža.

Apbūves tiesību izsoles sākumcena: 85,00 eiro gadā.

Izsole notiks 2020. gada 18.decembrī plkst. 10.30 Kocēnu novada domes administrācijā, 2. stāva zālē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 17. decembrim plkst. 17.00 Kocēnu novada domes administrācijā.


 KARTE  (
meklētājā jāievada kadastra numurs 9664 008 0552)Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 20. nov. 05:59
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 20. nov. 05:59
Comments