Izsoles sludinājums: dzīvoklis Valmieras ielā 5-5, Zilākalnā

Publicēja 2020. gada 8. okt. 04:11Elīna Upīte
Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Valmieras ielā 5-5, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli.

Dzīvokļa platība: 53,1 m2, kadastra Nr. 9696 900 0250.

Izsoles sākumcena: 6560,00 EUR.

Izsole notiks 14. oktobrī plkst. 11.00 pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 13. oktobrim plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 1. stāvā – Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.

Dzīvokli iespējams apskatīt, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Zilākalna pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Žoglu, tālr. 26345207.

DZĪVOKĻA FOTOGRĀFIJAS
IZSOLES NOTEIKUMI
Comments