Izsoles sludinājums: dzīvoklis Miera ielā 3-17, Zilākalnā

Publicēja 2020. gada 10. aug. 05:54Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 1. sept. 03:42 ]
Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – trīsistabu dzīvokli Miera ielā 3-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli.

Dzīvokļa platība: 71,9 m², kadastra Nr. 9696 900 0252.

Izsoles sākumcena: 8776,00 EUR.

Izsole notiks 11. septembrī plkst. 10.30 pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 10. septembrim plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 1. stāvā – Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.

Dzīvokli iespējams apskatīt, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Zilākalna pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Žoglu, tālr. 26345207.

Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 10. aug. 05:54
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 10. aug. 05:54
Comments