Izsoles sludinājums: dzīvoklis Imanta ielā 6-17, Zilākalnā

Publicēja 2020. gada 10. aug. 05:42Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 10. aug. 22:46 ]
Kocēnu novada dome atsavina nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli Imanta ielā 6-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli.

Dzīvokļa platība: 52,6 m2, kadastra Nr. 9696 900 0258.

Izsoles sākumcena: 9447,00 EUR.

Izsole notiks 11. septembrī plkst. 10.00 pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 10. septembrim plkst. 16.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, 1. stāvā – Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.

Dzīvokli iespējams apskatīt, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Zilākalna pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Žoglu, tālr. 26345207.

Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 10. aug. 05:42
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 10. aug. 05:42
Comments