Izsoles sludinājums: dzīvokļa Valmieras ielā 13-7, Zilākalnā īres tiesības

Publicēja 2020. gada 20. nov. 08:59Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 20. nov. 09:04 ]
Kocēnu novada dome nodod īres tiesību izsolei divistabu dzīvokli Valmieras ielā 13-7, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā.

Dzīvokļa platība: 44,90 m². Kadastra apzīmējums: 9696 001 0068 001 007.

Īres tiesību izsoles sākumcena ir 350,00 eiro.

Īres tiesību nosolītā summa ir vienreizējs maksājums un maksa par šajā sludinājumā minētās dzīvojamās telpas īri un maksu par komunālajiem pakalpojumiem maksājama atbilstoši Kocēnu novada domes un SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” lēmumiem.

Izsole notiks 2020. gada 18.decembrī plkst. 14.00 Kocēnu novada domes administrācijā, 2. stāva zālē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 17. decembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

ĉ
Elīna Upīte,
2020. gada 20. nov. 09:01
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 20. nov. 08:59
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 20. nov. 08:59
Comments