Izsoles sludinājums - malkas apkures katls

Publicēja 2019. gada 10. jūl. 05:49Elīna Upīte
Kocēnu novada dome atsavina un pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli malkas apkures katlu AK1000.

Izsoles sākumcena – 12 790,00 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro).

Objekta izsole notiks 2019. gada 30. jūlijā plkst. 10.00 Kocēnu novada domes telpās Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē .

Dalībai izsolē jāreģistrējas Kocēnu novada domē Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā ne vēlāk kā līdz 2019. gada 29. jūlija plkst. 15.00.


Comments