Izsoles sludinājums

Publicēja 2020. gada 13. febr. 00:56Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 18. febr. 03:03 ]
Kocēnu novada dome rīko atklātu zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam “Madēni”, Dikļu pag., Kocēnu nov., kadastra nr.: 9652 005 0286.

Platība: 3,5 ha, zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecība.

Nomas tiesību izsoles sākuma maksa: 280 eiro gadā (bez PVN).

Izsole notiks Alejas ielā 3, Kocēnos 5. martā plkst. 10.00. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 4. martā plkst. 16.00 Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 4, Kocēnos.

  KARTE  (meklētājā jāievada kadastra numurs) 

Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 13. febr. 00:56
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 13. febr. 00:56