Izsoles sludinājums

Publicēja 2019. gada 4. jūn. 00:50Elīna Upīte
Kocēnu novada dome atsavina un pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – neapdzīvojamo telpu Nr.600, adresē “Dzirnavas”- 600, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena: 1 900,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsole notiks 2019. gada 10. jūlijā plkst. 10.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē.

Dalībai izsolē jāreģistrējas Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā ne vēlāk kā līdz 2019. gada 9. jūlija plkst. 16.00.

Comments