Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Izsoles sludinājums

Publicēja 2019. gada 12. marts 00:48Elīna Upīte   [ atjaunināja Kristers Blūms 2019. gada 13. marts 06:17 ]
Kocēnu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunburtnieku skola", Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā otro izsoli.

Kocēnu novada domes sēdē 2019. gada 28. februārī pieņemts lēmums rīkot otro atklāto izsoli pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam “Jaunburtnieku skola”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā; “Ievāji”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā un “Ūdens stacija”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra Nr. 9644 003 0015).

Objekts sastāv no:
        • zemes vienības ar kopējo platību 5,15 ha;
        • vispārizglītojošās skolas ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 001 un kopējo platību 897,6 m²;
        • dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 004 un kopējo platību 378,4 m²;
        • malkas šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 006 un kopējo platību 172,9 m²;
        • klēts ēkas ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 007 un kopējo platību 226,5 m²;
        • sūkņu mājas ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 008 un kopējo platību 8,4 m²;
        • pagraba ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 009 un kopējo platību 16,9 m²;
        •  artēziskā urbuma ar kadastra apzīmējumu 9644 003 0015 010.
Izsoles objekta sākumcena ir 99 000 EUR

Izsole notiks 2019. gada 17. aprīlī plkst. 10.00 Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2. stāva sēžu zālē. 

Objekta apskate dabā, sazinoties ar Bērzaines pagasta pārvaldes vadītāju Ati Keziku (mob. tālr. 29423415).

Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 16. aprīlim plkst. 16.00.