Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Pieteikšanās uz papildu darbavietām skolēniem vasaras brīvlaikā

Publicēja 2016. gada 8. jūn. 01:00Elīna Upīte   [ atjaunināts 2016. gada 20. jūn. 23:24 ]
Kocēnu novada dome, ņemot vērā skolēnu interesi un pašvaldības piešķirtā finansējuma apjomu, 9. jūnijā uzsāka pieteikšanos uz papildu darbavietām vasaras brīvlaikā.

27. maijā noslēdzās to skolēnu pieteikšanās, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuri iegūst pamatizglītību kādā no Kocēnu novada izglītības iestādēm. 1. kārtā Kocēnu novada dome nodrošinās darbavietu 80 skolēniem.

Šobrīd darbam vasaras brīvlaikā aicināti pieteikties skolēni vecumā no 13 - 16 gadiem, kuru: 
      • deklarētā dzīvesvieta atrodas Kocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet mācās kādā citā pašvaldībā; 
      • kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas citā pašvaldībā, bet mācās Kocēnu novada vispārizglītojošā izglītības iestādē. 
Skolēnu darbs 2. kārtā norisināsies no 4. jūlija līdz 12. augustam (ieskaitot). Katram skolēnam būs iespēja strādāt divas nedēļas, saņemot darba samaksu, kas tiks aprēķināta, nostrādāto stundu skaitu reizinot ar pusaudžiem noteikto minimālo stundas tarifa likmi.

Darbavietas tiks nodrošinātas katrā Kocēnu novada pagastā, kur skolēni tiks iesaistīti pašvaldības iestāžu un to apkārtnes labiekārtošanā.

Lai pieteiktos darbam, skolēniem no 9. jūnija līdz 21. jūnijam kādā no Kocēnu novada pagasta pārvaldēm vai Kocēnu novada domes administrācijā Kocēnos jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa un ārsta vai medicīnas iestādes izziņa par skolēna veselības stāvokļa atbilstību algota darba veikšanai.

PIETEIKUMA ANKETA - WORD formātā    PDF formātā

Kocēnu novada dome skolēnu nodarbinātības projektu realizēs jau sesto gadu. No pašvaldības budžeta projekta īstenošanai atvēlēti 11 100 eiro. Aizvadītajā gadā iespēju strādāt algotu darbu izmantoja 109 skolēni.
ĉ
Elīna Upīte,
2016. gada 8. jūn. 01:00
Ċ
Elīna Upīte,
2016. gada 8. jūn. 01:00
Comments