Izsludināta pieteikšanās uz papildu darbavietām skolēniem vasaras brīvlaikā

Publicēja 2015. gada 29. maijs 01:13Eva Eglīte   [ atjaunināts 2015. gada 29. maijs 01:49 ]

Ņemot vērā skolēnu interesi un pašvaldības piešķirtā finansējuma apjomu, Kocēnu novada dome izsludinājusi atkārtotu pieteikšanos darbavietām vasaras brīvlaikā.

28. maijā noslēdzās to skolēnu pieteikšanās, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuri iegūst pamatizglītību kādā no Kocēnu novada izglītības iestādēm. Kocēnu novada domes aicinājumam atsaucās 80 skolēnu.

Šobrīd darbam vasaras brīvlaikā aicināti pieteikties skolēni vecumā no 13 - 16 gadiem, kuru:
  • deklarētā dzīvesvieta atrodas Kocēnu novada teritorijā, bet mācās kādā citā pašvaldībā; 
  • kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas citā pašvaldībā, bet mācās Kocēnu novada vispārizglītojošā izglītības iestādē. 
Skolēnu darbs 2. kārtā norisināsies no 29. jūnija līdz 14. augustam (ieskaitot). Katram skolēnam būs iespēja strādāt divas nedēļas, saņemot darba samaksu, kas tiks aprēķināta, nostrādāto stundu skaitu reizinot ar pusaudžiem noteikto minimālo stundas tarifa likmi.

Darbavietas tiks nodrošinātas katrā Kocēnu novada pagastā, kur skolēni tiks iesaistīti pašvaldības iestāžu un to apkārtnes labiekārtošanā.

Lai pieteiktos darbam, skolēniem no 1. līdz 12. jūnijam kādā no Kocēnu novada pagasta pārvaldēm vai Kocēnu novada domes administrācijā Kocēnos jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa, vecāku atļauja un ārsta vai medicīnas iestādes izziņa par skolēna veselības stāvokļa atbilstību algota darba veikšanai. Anketā jānorāda arī skolēna bankas konts, uz kuru tiks pārskaitīta skolēna alga.

PIETEIKUMA ANKETA - ŠEIT

Kocēnu novada dome skolēnu nodarbinātības projektu realizēs jau piekto gadu. No pašvaldības budžeta projekta īstenošanai atvēlēti 9517 eiro. Aizvadītajā gadā iespēju strādāt algotu darbu izmantoja 104 skolēni.

ĉ
Eva Eglīte,
2015. gada 29. maijs 01:48
Comments