Izsludināta LEADER projektu konkursa VIII kārta uzņēmējdarbības atbalstam

Publicēja 2019. gada 19. nov. 06:08Elīna Upīte   [ atjaunināts 2019. gada 20. nov. 22:45 ]
Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa VIII kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2019. gada 20. decembra līdz 2020. gada 20. janvārim.

Projektu konkursi norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014. - 2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesnieguma pieņemšana no 2019. gada 20. decembra līdz 2020. gada 20. janvārim.

Projekta konkursa VIII kārtā pieejams finansējums 278 515,25 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās: 
1. Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana - 194 960,67 EUR;
2. Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana - 83 554,58 EUR.

Plašāka informācija par rīcībām pieejama ŠEIT.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā http://www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājaslapās: www.brasla.lv un www.lad.gov.lv.

Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv.

Vidzemes lauku partnerībā "Brasla" ietilpst trīs Kocēnu novada pagasti - Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasts.

Comments