Izsludināta biznesa ideju konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!” 2.kārta

Publicēja 2020. gada 30. okt. 04:21Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2020. gada 23. nov. 00:05 ]
Balstoties uz 29. oktobra Kocēnu novada domes sēdes lēmumu Kocēnu novada pašvaldība izsludinājusi biznesa ideju konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Kocēnu novadā!” 2.kārtu, kura ietvaros piešķirs līdzfinansējumu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Biznesa ideju pieteikumi tiks pieņemti no 2020. gada 1. novembra līdz 1. decembrim. 

Finansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz vismaz vienu no rādītājiem:
  • jaunu darba vietu radīšanu;
  • jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
  • atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildu finansējumu (Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
  • komercdarbības attīstību ar augstu pievienoto vērtību (inovācija, eksportspēja u.tml.) un/vai eksporta pazīmēm.

2020. gada konkursa nolikums papildināts ar nosacījumu, kas paredz, ka tiesības piedalīties konkursā par Domes līdzfinansējuma saņemšanu Konkursa ietvaros ir arī komercsabiedrībai kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ne ilgāk par 1 gadu pirms pieteikuma iesniegšanas Konkursā brīža vai arī senāk, bet nav veikusi saimniecisko darbību, ir reģistrēta Kocēnu novadā un savu faktisko darbību veic Kocēnu novada teritorijā.

Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 2000 eiro. Kopējais Konkursa budžets 2. kārtai ir 4000 eiro.
 
Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, sūtot pa pastu un adresējot to Kocēnu novada domei, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220 ar norādi “Biznesa ideju līdzfinansēšanas konkursam” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu) vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti nosūtot uz e-pasta adresi info@kocenunovads.lv.

Iesniegtos projektus vērtēs komisija – Kocēnu novada domes priekšsēdētājs, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece, Valmieras biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs, ALTUM Vidzemes reģiona nodaļas vadītājs, Kocēnu novada uzņēmēji.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Svetlanu Tomsoni, mob. t.: 25605539, e-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv.


ĉ
Kristers Blūms,
2020. gada 30. okt. 04:21
Ĉ
Kristers Blūms,
2020. gada 30. okt. 04:21
ċ
Kristers Blūms,
2020. gada 30. okt. 04:21
ĉ
Kristers Blūms,
2020. gada 30. okt. 04:21
ĉ
Kristers Blūms,
2020. gada 30. okt. 04:21