Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Izsludina iepirkumu par centralizētās siltumapgādes sistēmas izveidi Kocēnos un Vaidavā

Publicēja 2015. gada 28. maijs 00:44Eva Eglīte


SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos un Vaidavā”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; tālr.:+(371)26662735, mob.: +(371) 20217455; e-pasts:kks@kocenunovads.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/KF-2/2015.

Iepirkums tiek veikts, īstenojot projektus „Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Kocēnu novada Kocēnos” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/023 un „Siltumtrašu rekonstrukcija Kocēnu novada Vaidavā” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/021 programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde siltumtīklu un siltummezglu izbūvei, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana un būvdarbu veikšana, izbūvējot tos Kocēnu novada Kocēnos un Vaidavā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājaslapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 8.00 līdz 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12.00 līdz 13.00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas.

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2. stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 – 13.00, līdz 2015.gada 25. jūnijam plkst. 10.00 . 
Ċ
Eva Eglīte,
2015. gada 28. maijs 00:44
Comments