Izsludina iepirkuma procedūru „Siltumavota izbūve Kocēnu novada Kocēnos”

Publicēja 2015. gada 20. maijs 23:50Eva Eglīte   [ atjaunināts 2015. gada 21. maijs 00:16 ]

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas Nr. LV44103096618, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, izsludina iepirkuma procedūru „Siltumavota izbūve Kocēnu novada Kocēnos”.

Kontaktpersona: SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” valdes loceklis Māris Heinols; tālr.:+(371)26662735, mob.: +(371) 20217455; e-pasts: kks@kocenunovads.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr. KKS/KF-1/2015.

Iepirkums tiek veikts, īstenojot projektu „Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/024 programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir šķeldas katlumājas ar uzstādīto siltuma jaudu 1,5 MW būvniecība (iekļaujot papildus arī 200kW granulu apkures katlu).

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Kocēnu novada mājaslapā internetā www.kocenunovads.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”, Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2. stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumā no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas.

Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, 2. stāvā, administrācijā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, līdz 2015. gada 16. jūnijam plkst. 10.00.

NOLIKUMS


Comments