Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Izsludina iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu

Publicēja 2016. gada 21. marts 08:08Eva Eglīte


Kocēnu novada dome izsludina iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu pašvaldības finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā. Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, kā arī nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 25. aprīlis (pasta zīmogs).

Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2016. gadā ir 7 000 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2016. gada 30. decembrim.
Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama Kocēnu novada domes Attīstības nodaļā, kā arī lejupielādējami šeit:Iesniegumi sagatavojami atbilstoši nolikumam „Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projekta konkurss" un atbilstoši Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2012 „Par Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projekta konkursa noteikumi".

Pieteikumi iesniedzami personiski vai sūtot pa pastu Kocēnu novada domei Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV-4220 ar norādi: „Pieteikums Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projekta konkursam". Kontaktinformācija: tālr. 27891668, e-pasts: kristine.lidaka@kocenunovads.lv

Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau ceturto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.


ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 21. marts 08:08
ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 21. marts 08:08
Comments