Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Īstenotas iedzīvotāju iniciatīvas novada attīstībai

Publicēja 2017. gada 29. janv. 22:54Krista Gromova
Lai Kocēnu novada administratīvajā teritorijā īstenotu sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, sekmētu apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ik gadu ar Kocēnu novada domes finansiālu atbalstu iedzīvotājiem ir iespēja īstenot iniciatīvu projektus.

Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietniece Kristīne Līdaka:

“Pērn Kocēnu novada pašvaldība finansiāli atbalstīja desmit iedzīvotāju iniciatīvu projektus visā novadā, katrs no kuriem deva kādu kopēju labumu novadam un novada iedzīvotājiem. 

Par ieguldījumu bērnu un jauniešu nākotnē un dzīves kvalitātes uzlabošanu rūpējās Dikļu iniciatīvas grupa, kas projekta ietvaros piemājas saimniecībā “Bērzkalni” organizēja aktivitātes, kurās bērniem bija iespēja rast emocionālo kontaktu, saskarsmi un iepazīt dažādus dzīvniekus, kā arī apgūt pamatprasmes jāšanas sportā. Tāpat pirmsskolas vecuma bērnu vecāku neformālā grupa “Esi kustīgs un vesels!” labiekārtoja pirmsskolas izglītības iestādes “Cielaviņa” rotaļu laukumu, papildinot to ar līdzsvara elementiem.

Tūrisma un kultūras jomā nodibinājums “Mēs savam novadam” apkopoja ar Jāni Staņislavu Rozi saistītās garīgās un kultūrvēsturiskās vērtības un izveidoja brīvdabas gleznu galeriju, organizēja informatīvos seminārus un atklāja Jāņa Staņislava Rozes zāli Kocēnu novada Vaidavas pagasta novadpētniecības pastāvīgajā ekspozīcijā, kā arī organizēja “Caurumkroga” teritorijas labiekārtošanu. Seno kulta vietu papildināja iedzīvotāju interešu grupa “Bērzainieši”, kuri projekta ietvaros atjaunoja par pazudušu uzskatīto kultūrvēsturisko pieminekli – Daviņu II dobumakmeni. Projekta ietvaros Daviņu II dobumakmens tika izcelts no akmeņu kaudzes un novietots blakus “lielajam brālim” – Daviņu Lielam akmenim.

Fizisko aktivitāšu klāstu papildināja Zilākalna neformālā jauniešu sporta grupa “Starts”, kas labiekārtoja Zilākalna sporta telpas un iegādājās trenažierus, lai uzlabotu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat Dauguļu iniciatīvas grupa projekta ietvaros iegādājās tenisa galda komplektu un divus novusa galdus, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti kultūras un sporta aktivitātēs.

Par vides sakārtošanu un labiekārtošanu rūpējās Kocēnu ciema iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Alejas ielas iedzīvotāji”, kas rekonstruēja Alejas ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju veļas žāvētavu. Turpretim biedrība Rubenē “Vecāki Rubenes pamatskolai” izstrādāja projektu, kura ietvaros plānoja īstenot Rubenes ciema centra labiekārtošanu, uzstādot saules pulksteni ar gājēju ceļu un soliņiem.

Par iedzīvotāju izglītošanu iestājās “Vaidavas izglītības biedrība”, kas turpina jau kopš 2009. gada iedibinātās tradicionālās aktivitātes, kuru ietvaros tika paredzēts īstenot 23 dažādus pasākumus 15 tēmu aktivitātēs. Bet biedrība “UGA Records”, kas Kocēnu novadā darbojās kā notikumu atspoguļotājs multimediju jomā, projekta ietvaros iegādājās video stabilizatoru, lai nodrošinātu kvalitatīvu publicitātes materiālu par Kocēnu novadu un piedalītos kopējā Kocēnu novada tēla veidošanā.”


Jāpiebilst, ka arī šogad, marta otrajā pusē, Kocēnu novada dome izsludinās jaunu iniciatīvu projektu konkursu. Aicinām iedzīvotājus jau laikus domāt par iespējām, kā kopīgi attīstīt dzīves kvalitāti Kocēnu novadā, izstrādājot projektus izglītības, sporta, kultūras, tūrisma, kā arī jauniešu dzīves un vides uzlabošanas jomās.

Informācija par konkursu tiks publicēta izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis” un www.kocenunovads.lv.
Comments