Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Īstenos projektu uzņēmējdarbības attīstībai Kocēnu novadā

Publicēja 2016. gada 18. apr. 09:32Elīna Upīte   [ atjaunināts 2016. gada 18. apr. 09:41 ]
8. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sēdē tika apstiprināts Kocēnu novada domes sagatavotais projekta idejas koncepts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kocēnu novada Kocēnu pagasta Kocēnos”, kas tika iesniegts trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības”.

Kopumā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa programmā “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicinot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmumu vajadzībām” tika saņemti 89 projektu ideju koncepti, no kuriem pieejamā finansējuma – 35 miljonu – ietvaros atbalstīja 54 konceptus.

Kocēnu novada domes projekta idejas koncepta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
      • elektroenerģijas pieslēguma un 20 kW kabeļlīnijas ierīkošana tranšejā un elektroenerģijas jaudas palielināšana Kocēnu ciemā pašvaldībai piederošos zemes gabalos ar kadastra nr. 96640080548, 96640080549, 96640080550 (zemes vienības gar Bērzu ielu); 
 • Ozolu ielas pārbūve ar asfaltbetona segumu 820 m garumā; 
 • Kocēnu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana; 
 • jumta un logu nomaiņa pašvaldības ēkai Jāņa Ķenča ielā 2, Kocēnos; 
 • jumta, logu un fasādes pārbūve pašvaldības ēkām Jāņa Ķenča ielā 3 un Jāņa Ķenča ielā 5, Kocēnos; 
 • kanalizācijas tīklu izbūve un jaunas pieslēguma vietas izbūve 40 m garumā pašvaldības zemes gabalā aiz Jāņa Ķenča ielas 2, Kocēnos; 
 • siltumtrases tīkla izbūve 46 m garumā pieslēguma nodrošināšanai Jāņa Ķenča ielā 4 un Jāņa Ķenča ielā 5, Kocēnos; 
 • Spīdolas ielas pārbūve ar asfaltbetona segumu 30 m garumā. 

Lai saņemtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 660 236 eiro apmērā, Kocēnu novada domei līdz maija beigām Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā jāiesniedz projekta iesnieguma veidlapa ar plānoto aktivitāšu Tehnisko dokumentāciju.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots palielināt privāto investīciju apjomu uzņēmējdarbības attīstībai Kocēnu novadā, veicot ieguldījumu uzņēmējdarbībai nozīmīgā pašvaldības īpašumā.

Comments