Īres tiesību izsoles sludinājums: divistabu dzīvoklis Imanta ielā 10-18, Zilākalnā

Publicēja 2021. gada 12. janv. 00:48Elīna Upīte   [ atjaunināts 2021. gada 15. janv. 00:34 ]
Kocēnu novada dome nodod īres tiesību izsolei divistabu dzīvokli Imanta ielā 10-18, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā.

Dzīvokļa platība: 56,9 m². Kadastra apzīmējums: 9696 001 0077 001 018.

Īres tiesību izsoles sākumcena ir 350,00 eiro.

Īres tiesību nosolītā summa ir vienreizējs maksājums un maksa par šajā sludinājumā minētās dzīvojamās telpas īri un maksu par komunālajiem pakalpojumiem maksājama atbilstoši Kocēnu novada domes un SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” lēmumiem.

Izsole notiks 2021. gada 14. janvārī plkst. 11.00 Kocēnu novada domes administrācijā, 2. stāva zālē, Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2021. gada 13. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.