Informācija Sociālā dienesta apmeklētājiem

Publicēja 2020. gada 13. marts 03:03Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 30. marts 05:27 ]
Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, aicinām iedzīvotājus pēc iespējas vairāk izmantot iespēju sazināties ar Sociālā dienesta darbiniekiem neklātienē, zvanot pa tālruni vai sūtot informāciju uz e-pastu: soc.dienests@kocenunovads.lv.

Informējam, ka no 16. marta līdz 14. aprīlim visi Kocēnu novada domes Sociālā dienesta piešķirtie sociālās palīdzības pabalsti un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti tiks izmaksāti, pārskaitot tos uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu, lai izvairītos no skaidras naudas aprites.

Sīkāku informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar sociālo jomu, varat saņemt, zvanot vai rakstot e-pastu sociālā dienesta darbiniekiem:
  • Dienesta vadītāja Solvita Rumba - tālr. 27891673, e-pasts: solvita.rumba@kocenunovads.lv vai soc.dienests@kocenunovads.lv;
  • Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Sandra Eglīte - tālr. 25414982, e-pasts: sandra.eglite@kocenunovads.lv;
  • Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizators Sarmīte Bračka - tālr. 27891674, e-pasts: sarmite.bracka@kocenunovads.lv;
  • Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar sociālā riska grupām Antra Ulmane - tālr. 29232478, e-pasts: antra.ulmane@kocenunovads.lv;
  • Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma Elīna Gerliņa - tālr. 25636999, e-pasts: elina.gerlina@kocenunovads.lv;
  • Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Sanita Dārziņa-Švalbe - tālr. 28685852, e-pasts: sanita.darzina@kocenunovads.lv;
  • Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Ginta Romanovska - tālr. 25445245, e-pasts: ginta.romanovska@kocenunovads.lv.
Comments