Informācija par pastāvīgo komiteju sēžu grafiku

Publicēja 2019. gada 19. nov. 23:58Elīna Upīte
Kocēnu novada domes pastāvīgo komiteju sēžu un domes sēdes norises grafiks:
  • 21. novembrī plkst. 10.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde;
  • 21. novembrī plkst. 13.00 Sociālo lietu komitejas sēde; 
  • 21. novembrī plkst. 14.00 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde;
  • 21. novembrī plkst. 15.30 Finanšu komitejas sēde; 
  • 28. novembrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes sēde. 
Sēdes norisinās Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
Comments