Informācija par pastāvīgo komiteju sēžu grafiku

Publicēja 2019. gada 22. okt. 06:01Elīna Upīte
Kocēnu novada domes pastāvīgo komiteju sēžu un domes sēdes norises grafiks:
  • 24. oktobrī plkst. 10.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde;
  • 24. oktobrī plkst. 13.00 Sociālo lietu komitejas sēde; 
  • 24. oktobrī plkst. 14.00 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde;
  • 24. oktobrī plkst. 16.00 Finanšu komitejas sēde; 
  • 31. oktobrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes sēde. 
Sēdes norisinās Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
Comments