Informācija par pastāvīgo komiteju sēžu grafiku

Publicēja 2019. gada 10. jūn. 22:30Elīna Upīte
Kocēnu novada domes pastāvīgo komiteju sēžu un domes sēdes norises grafiks:
  • 13. jūnijā plkst. 10.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde;
  • 13. jūnijā plkst. 13.00 Sociālo lietu komitejas sēde;
  • 13. jūnijā plkst. 14.00 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde;
  • 13. jūnijā plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde;
  • 21. jūnijā plkst. 10.00 Kocēnu novada domes sēde.
Sēdes norisinās Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
Comments