Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

“Igaunijas - Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Publicēja 2016. gada 1. marts 03:46Eva Eglīte
AS "Latvijas elektriskie tīkli" informē, ka ir tapis ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums par paredzēto darbību "Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums".

Ierosinātājs ir akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”.

Paredzētā darbība ir Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums.

Paredzētā darbība skar 23 pašvaldību teritorijas Vidzemē, tostarp arī Kocēnu novadu.

Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu pieņemts 2012. gada 8. oktobrī. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums projektam “Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums” iesniegts Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai 2016.gada 16.februārī.

Ar ziņojumu var iepazīties visās skartajās pašvaldībās (Kocēnu novada domē - 1. stāvā Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā) un internetā: http://www.let.lv/projekts/tresais-latvijas-igaunijas-parvades-tikla-starpsavienojums/

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, adrese - Elizabetes iela 2-413, LV-1010, Rīga.

Priekšlikumus un viedokļus par IVN ziņojumu rakstiski sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga (tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv, vpvb@vpvb.gov.lv)


Akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli"

Comments