Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Ieviesta maksa par profesionālās ievirzes sporta apguvi Kocēnu sporta skolā

Publicēja 2017. gada 27. janv. 03:45Krista Gromova
No 2017.gada 1.februāra Kocēnu sporta skolā vecākiem, kuru bērni apgūst florbolu, tiks piemērots līdzfinansējums 7,00 euro apmērā. To paredz 2017.gada 19.janvārī Kocēnu novada domes saistošie noteikumi “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Kocēnu sporta skolā”.


No līdzfinansējuma maksas attiecīgajā mācību gadā tiks atbrīvoti audzēkņi ar invaliditāti, kura dzīvesvieta ir deklarēta Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, tāpat audzēkņi, kuri atrodas aizbildnībā vai ievietoti audžuģimenē.

No maksas atbrīvoti arī tie sportisti, kas iekļauti Latvijas sporta veidu federācijas apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā. Tāpat uz noteiktu laiku ir atbrīvoti trūcīgās ģimenes statusa ģimeņu bērni, kura dzīvesvieta ir deklarēta Kocēnu novadā. Līdzfinansējuma maksas samazinājums 50% apmērā tiek piešķirts ģimenēm, kurās vismaz divi bērni apmeklē sporta skolas nodarbības un daudzbērnu ģimenēm, kuru bērns apmeklē, kādu no treniņiem un dzīvesvieta deklarēta Kocēnu novadā. Lai atbrīvotu no līdzfinansējuma maksas, vecākiem vai aizbildnim jāiesniedz apliecinošs dokuments par attiecīgo faktu. Dokumentācija jāatjauno katru mācību gadu.

Noteikumi arī paredz to, ka audzēkņi, tiks atskaitīti no skolas treniņu grupas, ja vairāk nekā trīs mēnešus netiks veikts līdzfinansējums.

Jau ziņots, ka no 2017.gada 1.janvāra Kocēnu sporta skola ir Kocēnu novada domes struktūrvienība. Sporta skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, īstenot daudzveidīgas sporta programmas, kuras nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi.
Comments