Ziņas‎ > ‎Novada ziņas‎ > ‎

Iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, ja zemes vienībā tiek veikti Sosnovska latvāņa ierobežošanas pasākumi

Publicēja 2018. gada 4. apr. 03:32Kristers Blūms

Atgādinām, ka 2016. gada 21. aprīlī tika veikti grozījumi 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada 
administratīvajā teritorijā”, un līdz ar to jau trešo gadu ir iespējams pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 90 % apmērā, ja zemes vienībā tiek veikti Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi. 

Pagājušajā gadā tika saņemti 5 iesniegumi, un visos pieteiktajos īpašumos latvāņu apkarošana tika veikta, līdz ar to piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Lai pieteiktos atvieglojumu piešķiršanai, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam līdz 31. maijam Kocēnu novada domē jāiesniedz iesniegums, kā arī jāiesniedz iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestā, ja invadētā zemes vienība vēl nav reģistrēta Invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē. 
Comments