Gaujas Nacionālajā parkā labiekārto dabas izglītības centra “Vecupītes” teritoriju

Publicēja 2015. gada 26. okt. 07:47Elīna Upīte   [ atjaunināts 2015. gada 27. okt. 05:45 ]
Pagājušonedēļ Gaujas Nacionālā parka teritorijā Kocēnu novadā Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra “Vecupītes” teritorijā esošajā dabas takā notika talka, kuras laikā bioloģiski vecus lapu kokus atbrīvojot no apauguma, lai pagarinātu to mūžu, veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un izveidotu skaistu, ainavisku vietu.

“Šādi darbi ir svarīgi, lai saglabātu potenciālos dižkokus. Ja tie ir ieauguši krūmos, tiek traucēta koku augšana, to apakšējiem zariem, trūkst gaismas, kā rezultātā tie ar laiku atmirst. Ja koku  atēnošana netiek veikta laicīgi, koks var aiziet bojā. Ļoti svarīgi tas ir veciem kokiem, kuriem no svara ir katra zaļā lapa, lai nodrošinātu augšanas procesus. Lai to novērstu, koka vainaga projekcijā ir nepieciešams izcirst jaunākus kokus un krūmus,” stāsta dabas izglītības centra “Vecupītes” vadītāja Baiba Līviņa – Jarohoviča.

Bioloģiski veci koki ir ainaviska, kultūrvēsturiska un dabas vērtība paši par sevi, tie ir nozīmīga dzīvesvieta daudzu sugu un dzīvnieku sugām: aļģēm, sūnām, ķērpjiem, piepēm un citām koksnes sēnēm, kukaiņiem un citiem bezmugurkaulniekiem, kā arī putniem un sikspārņiem. Tie mīt uz koku mizas, mizas spraugās, koka lapotnē vai koka dobumā, daudziem vienīgā vieta ir trupoša koksne. To esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība ir labs vides kvalitātes rādītājs.

“Dižkoku vai citu lielu un vecu koku vēlams saglabāt pat, ja tas ir nokaltis. Parasti tā ainaviskā un kultūrvēsturiskā vērtība nav zudusi arī pēc koka nāves. Tā stumbrs var saglabāties pat daudzus gadu desmitus. Visu šo laiku koka atliekās turpinās apdzīvot dažādi organismi, vienai sugai nomainot citu, atkarībā no koku satrūdēšanas pakāpes. Tādā veidā tiek nodrošināta mirušajā kokā dzīvojošo bezmugurkaulnieku, kā arī ķērpju, sēņu un citu organismu attīstība un to iespējas izplatīties uz piemērotiem biotopiem. Īpaši šādi pasākumi svarīgi, ja koka tuvumā atrodas citi sugām piemēroti koki,” papildina Baiba Līviņa – Jarohoviča.

Dabas izglītības centrs “Vecupītes” atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā Kocēnu novadā, netālu no Sietiņieža. Blakus dabas izglītības centram izveidota 2.8 km gara dabas taka, kurā interesenti var iepazīt kokus, to nozīmi dabā u.tml. tēmas.
Comments