ES mājā apskatāma Kocēnu novada domes veidota Imanta Lancmaņa foto izstāde

Publicēja 2019. gada 4. janv. 05:35Elīna Upīte
Līdz 29. janvārim Eiropas Savienības mājā, 1. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā aplūkojama mākslas vēsturnieka un gleznotāja, Rundāles pils ilggadējā direktora Imanta Lancmaņa foto izstāde “Pilis Eiropā”, ko veidojusi Kocēnu novada dome sadarbībā ar Valmieras muzeju.

Imants Lancmanis fotografē visas pilis un muižas, kurās viņš nonāk. Lielāko foto arhīva daļu veido Latvijas pilis un muižas, kas fotografētas vairāk nekā 50 gadu ilgā periodā, un tās izmantotas gan Imanta Lancmaņa sarakstītajās grāmatās, gan daudzskaitlīgajās publikācijās Latvijas un ārvalstu mākslas un arhitektūras žurnālos. Savukārt Eiropas pilis fotografētas ekskursiju laikā ārzemēs un fotogrāfijas pārsvarā tiek izmantotas profesionālajām interesēm.

Laikmetu, politisko un ekonomisko sistēmu maiņa ir noteikusi citas sabiedrības vajadzības, kas veicinājušas aristokrātiskā dzīvesveida izzušanu Eiropā. Pilis, palikušas bez iemītniekiem, sākušas it kā patstāvīgu dzīvi, kur cilvēks ienāk tikai kā viesis. Tomēr Versaļas pilī Francijā ļaudis plūst kā liela upe cauri pils zālēm, un pēdējos gados interese par pilīm un piļu apmeklētāju skaits Eiropā un arī Latvijā aizvien pieaug.

Izstāde “Pilis Eiropā” sniegs iespēju apmeklētājiem gūt iedvesmu no kultūras un estētikas, kas atrodama pilīs Eiropā. 

Imants Lancmanis 1964. gadā sāka strādāt Rundāles pilī kā zinātniskais līdzstrādnieks. Vēlāk viņš kļuva par direktora vietnieku, bet no 1975. gada līdz 2018. gada beigām bija Rundāles pils muzeja direktors. Šobrīd Imants Lancmanis darbu pilī turpina, veltot savas zināšanas un laiku izpētei, strādā pie pils monogrāfijas trešā sējuma, kas veltīts pils restaurācijai.
Comments