Ekspluatācijā pieņemts pārbūvētais grantētā ceļa posms "Jaunmakuļi-Zilaiskalns"

Publicēja 2019. gada 11. okt. 05:44Elīna Upīte   [ atjaunināja Kristers Blūms 2020. gada 11. febr. 03:20 ]
10. oktobrī pieņemts ekspluatācijā otrais no trīs pārbūvētajiem Kocēnu novada pašvaldības grantētā ceļa posmiem - “Jaunmakuļi-Zilaiskalns”.

Izvērtējot ceļa pārbūves nepieciešamību, tika ņemti vērā tādi ar uzņēmējdarbību saistīti kritēriji kā ceļam piegulošās lauksaimniecībā izmantotās zemes platība, lopu vienību skaits, saimnieciskās darbības veicēju skaits un nodarbināto skaits uzņēmumos. Tā kā ceļu izmanto gan smagās tehnikas vienības, gan skolēnu autobuss, tika izbūvēti vairāki ceļa paplatinājumi, lai satiksmes dalībniekiem nodrošinātu iespēju samainīties ar pretim braucošo transportlīdzekli.

Būvdarbus veica SIA "Limbažu ceļi", projektēšanu – IK "RK Ceļu Projekts", būvspeciālists Kaspars Kubuliņš, autoruzraudzību – SIA “RK Projekti”, būvspeciālists Kaspars Kubuliņš, būvuzraudzību – SIA "CK", būvspeciālists Jānis Markevics.

Ceļa posma “Jaunmakuļi-Zilaiskalns” pārbūves projekta kopējās izmaksas ir 698 888 eiro, no kuriem Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) finansē 469 196 EUR eiro un Kocēnu novada pašvaldība līdzfinansē 229 692 eiro.

Kā iepriekš vēstīts, Kocēnu novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, īsteno pašvaldības grantēto ceļu posmu “Vaidava-Strīķi”, “Zilūžu pienotava–pagrieziens uz Ērgotiem” un “Jaunmakuļi–Zilaiskalns” pārbūvi. Būvdarbu kopējās izmaksas ir vairāk nekā miljons eiro (1 068 460 eiro), no kuriem publiskais finansējums (ELFLA) ir 790 000 eiro un Kocēnu novada pašvaldības finansējums ir 278 460 eiro.


Comments