Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros Kocēnu novadā atbalstīs biedrības "Piedzīvojuma Gars" projektu "LEC Kocēni"

Publicēja 2018. gada 20. dec. 01:04Kristers Blūms
2018. gada oktobra sākumā Kocēnu novada pašvaldība izsludināja jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu, kurš tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros. 

Projektu konkursa ietvaros viena projekta idejas īstenošanai ir iespējams iegūt 4600 eiro lielu finansējumu.

Projekta mērķa grupa ir vispārējo izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Projekta konkursa mērķis ir veicināt skolēnu, kuriem ir risks nepabeigt skolu, motivācijas palielināšanu un to aktīvu iesaisti līdzdalības veicināšanā ikdienas dzīvē.

Līdz noteiktajam iesniegšanas termiņam Kocēnu novada domē iesniegti divi projekti, kurus izvērtējot nolemts atbalstīt biedrības "Piedzīvojuma Gars" projektu "LEC Kocēni"

Projekta "LEC Kocēni" laikā 25 jaunieši, tai skaitā vismaz 10% no PMP(priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riska grupas un to vienaudži, kas nav saskārušies ar neformālo izglītību izies LEC piecu dienu treniņprogrammu, lai iegūtu iemaņas un zināšanas par vērtībās balstītu līderības stilu, mērķtiecību, projektu un grupu vadību u.c.

Biedrība aktīvi darbojas jau 7 gadus, kuru laikā ir uzkrāta liela pieredze darbā ar dažādu sociālo grupu jauniešiem, popularizējot un pilnveidojot pieredzes piedzīvojumu izglītību kā metodi. Ir izstrādāti apmācību materiāli, radīti jauni uzdevumi, attīstīta tehniskā nodrošinājuma bāze, lai varētu iesaistīt ar vien vairāk jauniešus.

Projekta kopēja summa ir 4600.00 EUR un, to finansē Eiropas Sociālais fonds.

Projekta uzsākšana plānota no 2019.gada aprīļa un to plānots īstenot līdz 2019.gada oktobrim.

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Comments